Om oss

Karrieresenter Østfold er organisert som et partnerskap mellom Østfold fylkeskommune, NAV Østfold og Sarpsborg kommune, og tilbyr gratis karrieretjenester til alle over 19 år bosatt i Østfold. I tillegg fungerer senteret som et ressurs- og kompetansesenter for karriereveiledere i grunnopplæringen og NAV, og arrangerer blant annet årlige fagdager for disse gruppene. Karrieresenter Østfold har sertifiserte veiledere med solid fagkompetanse og lang erfaring med karriereveiledning og kursvirksomhet.

Alle tjenester er gratis!

 

Visjon

Vi lar mennesker finne muligheter.

 

Verdier

Profesjonell

– Vi har høy faglig og etisk kompetanse, og leverer profesjonelle karrieretjenester

 

Tilgjengelig

– Våre tjenester er lett tilgjengelig, og vi er tilstedeværende i møte med kunder

 

Utforskende

– Vi er nysgjerrige og utforsker nye muligheter

 

Nøytral

– Vår lojalitet ligger hos den som veiledes

 

Bakgrunn og historikk

Karrieresenter Østfold ble 1. juli 2012 etablert som et permanent tilbud etter en treårig prosjektperiode. Strategiske vedtak gjøres av et eget styre med medlemmer fra de ulike eierne. Det er daglig leder som har ansvar for drift og som rapporterer til styret.

Etableringen av Karrieresenter Østfold er et resultat av økt satsning på et helhetlig system for yrkes- og utdanningsveiledning i Østfold fylke. Etableringen er også en del av en større satsning for å styrke og samordne yrkes- og utdanningsveiledningen i Norge.

Medarbeidere

GITTE HOVIN

Leder
Gitte Hovin

TONE SKAU FOSSVIK

Karriereveileder
TONE SKAU FOSSVIK

MAY-BRITT BERGSET

Karriereveileder
MAY-BRITT BERGSET

PREDRAG GROZDANIC

Karriereveileder
PREDRAG GROZDANIC

JAN OLE KRISTIANSEN

Karriereveileder
JAN OLE KRISTIANSEN

E-post: jankri13@ostfoldfk.no
Mobil: 91 11 63 49

MAY BRITT TEIGEN

Sekretær

E-post: maytei@ostfoldfk.no
Resepsjon: 69 11 75 90

LISA LAMBERTSSON BJÖRK

Kommunikasjonsansvarlig