Orden og oppførsel – Karakterer på jobben?

Faglitteratur innen karriereveiledning illustrasjonsbilde

Orden og oppførsel – Karakterer på jobben? er relevant for alle som jobber med veiledning innenfor arbeidslivsområdet, arbeidsgivere og arbeidstakere, samt andre parter som har interesse for og ønsker innsikt i utviklingstrekk ved norsk arbeidsliv.

Boken tar utgangspunkt i en serie journalistiske artikler om temaet karakterer til ansatte i norsk arbeidsliv. Få virksomheter forteller åpent om hvordan de setter karakterer på sine ansatte. Forfatteren har derfor undersøkt karaktersettingen i ti ledende selskaper i Norge, og deler sine oppdagelser knyttet til dette. Han bidrar på denne måten til å fjerne mystikkens slør fra dette temaet, og bidrar til å få slutt på hemmeligholdet. Som journalist har Dahle spesialisert seg på stoff om arbeidsliv og utdanning.

Navn: Orden og oppførsel Karakterer på jobben?

Utgivelse: 2014

Forfattere: Dag Yngve Dahle

Tema: #Faglitteratur #karriereveileder #forveiledere #ordenogoppførsel #karaktererpåjobben

Om boken:

Ledere har til alle tider vurdert de ansattes arbeid og gitt uttrykk for hva de synes om arbeidet de gjør. Tidligere har verbale tilbakemeldinger vært det vanlige – enten i det daglige eller i medarbeidersamtaler. Fra forsiktige dialogorienterte tilbakemeldinger til direkte meldinger i en røff tone. Når skriftlige karakterer nå er blitt en vanlig form for tilbakemelding, er det naturlig å spørre seg hva slike karakterer egentlig viser. Hva forteller de egentlig? Hvilken funksjon har de? Hvordan gis karakterene egentlig?