På sporet av den nye tid. Kulturelle varsler for en nær fremtid

Faglitteratur innen karriereveiledning illustrasjonsbilde

Boken er et forsøk på å beskrive kulturelle og sosiale mønstre som kan gi en pekepinn på hva vi har i vente i framtiden. “Kunnskapssamfunnet” og “høyteknologisamfunnet” er stikkord for å forstå det samfunnet vi lever i, ifølge forfatterne.

Navn: På sporet av den nye tid. Kulturelle varsler for en nær fremtid

Utgivelse: 2012

Forfattere: Ivar Frønes og Ragnhild Brusdal

Tema: #Kunnskapssamfunnet #Tendenser #Samfunnsutvikling #Teknologiskutvikling

Om boken:

I boken nevner forfatterne tendenser de tror kan være med på å prege samfunnsutviklingen framover. “Stikkordsamfunnet”, “kundesamfunnet”, “kjønnsrevolusjon”, nye “unge voksne” og nye “unge eldre” er begreper forfatterne – begge sosiologer – bruker om det som kan bli den nære framtiden.