Pedagogisk veiledning

Faglitteratur innen karriereveiledning illustrasjonsbilde

Denne boken er nyttig for alle som jobber med veiledning. Boken dekker tre viktige behov i feltet, og gir nye forsknings- og erfaringsbaserte bidrag til forståelse av veiledningens generelle teoretiske grunnlag, prinsipper og forutsetninger. Videre drøftes behov for å styrke veiledning som en stadig viktigere læringsform når det gjelder å utvikle kunnskaper. Holdninger og ferdigheter hos kommende profesjonsutøvere.

Navn: Pedagogisk veiledning

Utgivelse: 2013

Forfattere: Lars Gunnar Lingås og Knut- Rune Olsen

Tema: #Faglitteratur #Karriereveileder #Pedagogiskveiledning #forveiledere

Om boken:

Pedagogisk veiledning handler om hva som gjør en lærer god, og tar for seg hva som er den beste måten å lære på. Dett er grunnleggende spørsmål i et samfunn der kunnskap og danning får økt betydning. Denne boka bygger på empiri og erfaring og viser at pedagogisk veiledning er en av våre viktigste læringsformer. Boka gir en bred teoretisk og praktisk forståelse av fagfeltet. Alle som deltar i veiledningsvirksomhet i yrkesfeltet vil ha nytte av denne boken.