Rådgivningsvitenskap – helhetlige rådgivningsprosesser: relasjonsdynamikk, vekst, utvikling og mangfold

Faglitteratur innen karriereveiledning illustrasjonsbilde

I denne boken om rådgivningsvitenskap er hensikten å synligjøre noe av det faglige innholdet og bredden i dette kunnskapsområdet. De viktigste teoriene, metodene og eksemplene er formidlet i standardverker, som blant annet viser både omfang og dybde i fagområdet. Boken er sammensatt av ulike rådgivningsteoretiske og praktiske temaer samt av ulike rådgivningskontekster. Forfattere forsøker å løfte frem hva rådgivning er og kan være.

Navn: Rådgivningsvitenskap – helhetlige rådgivningsprosesser: relasjonsdynamikk, vekst, utvikling  og mangfold

Utgivelse: 2015

Forfattere: Ragnvald Kvalsund og Camilla Fikse (red.)

Tema: #faglitteratur#karriereveileder#rådgivning#forveiledere

Om boken:

Denne antologien er skrevet for å synliggjøre fagområdet og disiplinen rådgivningsvitenskap. Gjennom utvalgte fortellinger reflekterer den perspektiver på rådgivningens fremvekst og historiske utvikling, og dens plass og funksjon for individet, for organisasjonen og for samfunnet.

Temaer som ble drøftet er karriereveiledning, begreper som vekst og utvikling, coaching og lederskap, og hvordan rådgivning kan tilrettelegge for og vei(lede) et mangfold av utviklingsprosesser. Vi ser på betydningen av de relasjonelle kvalitetene i hjelpeforholdet som avgjørende for rådgivningsprosessens resultat.