Rett person på rett plass. Psykologiske metoder i rekruttering og lederutvikling.

Faglitteratur innen karriereveiledning illustrasjonsbilde

Boken retter seg mot ledere, HR- og personalmedarbeidere og andre som arbeider med rekruttering eller lederutvikling. Den kan også være nyttig for karriereveiledere, da den handler om utvelgelses- og ansettelsesprosesser og hvordan disse kan gjøres på best måte.

Navn: Rett person på rett plass. Psykologiske metoder i rekruttering og lederutvikling.

Utgivelse: 2014

Forfatter: Espen Skorstad

Tema: #rekruttering #lederutvikling #jobbintervju #arbeidspsykologisketester #arbeidsogorganisasjonspsykologi

Om boken:

Boken presenterer en rekke metoder som kan brukes for å gi bedre personvurderinger i ansettelsesprosesser. Forfatteren, som er spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi, hevder at tester, supplert med annen metodikk som jobbanalyse, kompetansebasert intervjuteknikk og assessment-sentre, har både høy nytteverdi for rekrutteringsansvarlig og gir en positiv opplevelse til de som besvarer dem.