Rørt, rammet og rystet – faglig vekst gjennom veiledning

Faglitteratur innen karriereveiledning illustrasjonsbilde

Boken henvender seg til veiledere som i sitt yrke må forholde seg til andre menneskers smerte, ulykke og eksistensielle utfordringer. Den forteller om hvordan profesjonelle hjelpere påvirkes av arbeidet sitt og om veiledning i den forbindelse. Hva betyr det for den enkelte behandler å bli utsatt for andre menneskers lidelser hver dag, og hva betyr det å bli utsatt for kontakt med de mest smertefulle sidene av menneskelivet gjennom sine klienter eller pasienter i årevis?

Navn: Rørt, rammet og rystet – faglig vekst gjennom veiledning

Utgivelse: 2013

Forfattere: Susanne Bang

Tema: #Faglitteratur #karriereveileder #karrierelæringforvoksne #forveiledere

Om boken:

Denne boken handler om hva som kreves av en profesjonell hjelper for å kunne være nærværende, støttende og omsorgsfull i et arbeid som er preget av høye krav og forventninger. I bokens første del ser forfatteren på hvilke personlige utviklingsmuligheter som ligger i arbeidet med andre mennesker, men også om hvordan behandleren kan bli så følelsesmessig påvirket at hen blir psykisk truet – såkalt sekundært traumatisert. Forfatteren ønsker å øke bevisstheten rundt faresignalene som oppstår. Videre viser Bang gjennom illustrerte eksempler hvordan veiledning kan utføres i forskjellige situasjoner der behandleren blir følelsesmessig påvirket i arbeidet. Avslutningsvis kommer forfatteren med råd om hva den enkelte behandler kan gjøre for seg selv og hva man kan gjøre for hverandre på arbeidsplassen, og hvilke støtteordninger som er idealet for å skape et klima der trygghet, trivsel og rom for utvikling står sentralt.