Se gorillaen! Etikk i arbeid.

Faglitteratur innen karriereveiledning illustrasjonsbilde

Se gorillaen! Etikk i arbeid er relevant for alle ledere og medarbeidere i arbeidslivet. Ledere og medarbeidere støter ofte på dilemmaer, valgsituasjoner hvor de må velge mellom det rette og det rette, og ett eller flere viktige hensyn må vike. Det er blant annet i slike situasjoner de trenger etikken, et verktøy som gjør at de kan foreta beslutningen på en ryddig måte. Det holder ikke kun å styre etter sin egen moralske overbevisning.

Navn: Se gorillaen! Etikk i arbeid

Utgivelse: 2006/3.utg. 2017

Forfattere: Øyvind Kvalnes

Tema: #Faglitteratur #karriereveileder #karrierelæringforvoksne #forveiledere #yrkesetikk #arbeidsliv #organisasjon #ledelse

Om boken:

Moralske kriser i arbeidslivet de siste årene illustrerer behovet for etisk beredskap. Denne boken presenterer praktiske etiske verktøy som setter leseren i stand til å tenke gjennom konsekvensene av egne handlinger. Den er rikt illustrert med eksempler på aktuelle moralske dilemmaer som den enkelte arbeidstaker kan møte i hverdagen.