Se mulighetene

Faglitteratur innen karriereveiledning illustrasjonsbilde

Denne boken passer for alle som jobber med mennesker som har psykiske utfordringer i Nav, arbeids og inkluderingsbedrifter, i helsevesenet og ledere.

Hva du gjør, sier noe om hvem du er. Å delta i arbeidslivet er en kilde til opplevelse av anerkjennelse, fellesskap og personlig identitet. Derfor er det viktig å utvikle metoder som ønsker det, å ha en jobb- Også når de har psykiske helseproblemer.

Navn: Se mulighetene

Utgivelse: 2013

Forfattere: Torkil Berge og Erik Falkum

Tema: #Faglitteratur #Psykiskhelse #Jobbforalle #forveiledere

Om boken:

Denne boken beskriver nyttige teoretisk forståelsesmodeller, og konkrete tiltak som hjelper. En forutsetning for å lykkes er et godt samarbeid mellom personen selv og hjelpeapparatet. Boken beskriver metoder for å dempe effekten av psykiske lidelser på arbeidsplassen, styrke jobbmestring og redusere sykefravær. I boken omtales ulike psykiske lidelser som angst og depresjon til mer alvorlige lidelser som schizofreni.

I Norge står nesten 700 000 personer i yrkesaktiv alder helt eller delvis utenfor arbeidslivet. Personer med psykiske helseproblemer utgjør en stor del av disse, og en mange av de har et sterkt ønske om å være i jobb. En forutsetning for å lykkes er ofte et godt samarbeid mellom personen selv og arbeidsplassen, og mellom helsepersonell og personell i Nav.