For arbeidsgivere

Omstilling i norsk arbeidsliv skjer kontinuerlig, og de aller fleste vil skifte jobb flere ganger i løpet av livet. Mange vil ha behov for etter- og videreutdanning for å møte nye krav i arbeidslivet og kunne stå i jobb. Vi har vår spisskompetanse i å veilede mennesker til å kunne ta de rette valgene når det gjelder omskolering, kompetanseutvikling og jobb. I en omstillingsprosess, ved behov for mer eller ny kompetanse, eller ved en lengre sykemelding kan det å snakke med en karriereveileder og kartlegge og utforske muligheter som finnes være til stor hjelp.

 

Er du arbeidsgiver? Har du personalansvar eller en HR- rolle? På disse sidene kan du lese mer om hvordan karriereveiledning kan være et nyttig verktøy i oppfølgingen av den enkelte ansatte og hva Karrieresenter Østfold kan bidra med av tjenester til din virksomhet/bedrift.

 

Alle våre tjenester er gratis!

Er du arbeidsgiver og står overfor en omstilling eller nedbemanningsprosess? Omstilling og nedbemanning er krevende for alle involverte parter. Mye kan imidlertid gjøres for å skape gode endringsprosesser – gode forberedelser og forbyggende arbeid er viktig.

Karrieresenter Østfold har lang erfaring med individuell og kollektiv veiledning av ansatte som befinner seg i omstilling eller nedbemanningsprosesser. Denne erfaringen har vi opparbeidet oss gjennom samarbeid med både små og store virksomheter i Østfold. Vi samarbeider tett med ledelsen, HR og tillitsvalgte, og vi skreddersyr et opplegg som er tilpasset din virksomhets rammer, kultur og tidsaspekt. I en omstillingsprosess kan Karrieresenter Østfold bidra med blant annet:

  • Informasjonsmøter til ledere og ansatte
  • Kompetansekartlegging
  • Kurs om jobbsøkerprosessen
  • Individuell karriereveiledning

Gjennom dette arbeidet er målet vårt at overtallige blir godt ivaretatt og får verktøy for å håndtere egen karriere videre.

For mer informasjon om hvordan Karrieresenter Østfold kan bidra innenfor omstilling og nedbemanning, ta gjerne kontakt med oss.

I et arbeidsmarked med raske endringer, nye arbeidsformer, ny teknologi og digitalisering vil kompetanseutvikling være nøkkelen til suksess både for virksomheten og den enkelte.

Østfold har et bredt utvalg av utdanningstilbydere og det er mange muligheter for kompetanseheving, både for de lengre og mer komprimerte løp.

I heftet «Bedre på kompetanse» får du en oversikt over, samt kontaktinformasjon til sentrale aktører på kompetanseutviklingsfeltet. Samtlige tilbyr skreddersydde opplæringsløp.

Muligheter for utvikling og læring på arbeidsplassen er noe mange arbeidstakere setter høyt på ønskelista når de velger seg arbeidsgiver. Å kunne tilby arbeidstakere karriereveiledning som en del av medarbeideroppfølgingen, eller som et tilbud i samarbeid med de tillitsvalgte kan være et nyttig verktøy i arbeidet med kompetanseutvikling. Karriereveiledning kan bidra til å sikre at arbeidstakere får brukt sin kompetanse og motivasjon til det beste for virksomheten. God oppfølging av arbeidstakere er viktig for godt arbeidsmiljø og omdømme. Det kan bidra til å bevare og tiltrekke god arbeidskraft, og slik ha verdiskapende effekt.

Karriereveiledning kan også være et tiltak i oppfølging av sykemeldte. For noen så betyr en sykemelding et jobbskifte, for andre er det bare en liten justering som skal til for at de kan fortsette og trives i nåværende jobb. Uavhengig av hvordan situasjonen er for den enkelte kan det være nyttig å utforske muligheter med en karriereveileder. Våre veiledere har formell kompetanse i veiledning og god oversikt over utdannings- og arbeidsmarkedet.

Ta kontakt for mer informasjon og samarbeid.

Vi på Karrieresenter Østfold ønsker sterkt å samarbeide med arbeidsgivere og næringsliv i Østfold. Sammen kan vi stå sterkere i et samfunn preget av omstilling og endring. Ønsker dere å samarbeide med oss? Ta gjerne kontakt!