Skal du søke ny jobb etter sommerferien?

Illustrasjon av blomstereng

Sommerferien er en tid for avslapning, utforskning og refleksjon. Mange blir inspirert til å gjøre endringer i livet, og for noen kan det innebære å søke ny jobb. Hvis du er en av de som vurderer en karriereendring, har vi noe tips som kan hjelpe deg på veien:

  1. Utforsk dine interesser: Ta deg tid til å reflektere over hva som virkelig inspirerer og motiverer deg. Det kan være alt fra kreative hobbyer og frivillig arbeid til spesifikke fagområder. Tenk over hvordan du kan bruke disse i fremtidig arbeid. Ved å finne en jobb som er i tråd med dine interesser, vil du ha større sannsynlighet for å oppleve arbeidsglede.
  2. Identifiser dine styrker og ferdigheter: Tenk på hvilke ferdigheter du har utviklet gjennom tidligere jobber, utdanning eller personlige erfaringer. Hva kjennetegner deg? Identifiser disse og se etter muligheter der du kan bruke dem til din fordel. Å kjenne sine egne styrker vil gi selvtillit og en klar retning i jobbsøkingen.
  3. Sett mål og lag en plan: Definer klare og realistiske mål for din karriereendring. Hva ønsker du å oppnå? Lag en plan med tiltak for å nå disse målene. Den kan inkludere oppdatering av CV-en din, nettverksbygging, ta relevante kurs/utdanning eller å oppsøke potensielle arbeidsgivere. Å ha en plan vil gi deg fokus og struktur videre i jobbsøkingsprosessen.

Å bytte jobb er en stor avgjørelse, så bruk tiden godt til å reflektere over nåværende situasjon og utforske alternativene godt. Hvis du trenger veiledning og støtte på denne reisen, kan du bestille tid til karriereveiledning hos oss.