Skrive CV? Her er noen gode tips!

Skrive CV? Her er noen gode tips!

Skrive CV og trenger noen tips? En CV bør gi arbeidsgiveren oversikt over din kompetanse og erfaring. CV-en bør kunne overbevise arbeidsgiveren om at du faktisk kan gjøre jobben du søker på. Foto: Photo by Magnet.me on Unsplash

Se film for CV-tips og alt du trenger å vite om jobbsøking

Hvordan skrive en god CV?

Bunken med CV-er er ofte det første arbeidsgiveren går igjennom når han eller hun skal vurdere de ulike kandidatene til en stilling. Det finnes dog ingen fasit for hva som er en god CV. Du bør likevel forsøke å svare på arbeidsgiverens behov. Benytt derfor fellesnevnerne mellom arbeidsgiverens behov og din egen kompetanse når du avgjør hva du vektlegger i CV-en. Da sikrer du at informasjonen alltid er relevant for arbeidsgiver.

For å gi arbeidsgiveren en effektiv og lettfattelig forståelse for hva du kan, bør CV-en følge noen retningslinjer:

Lengde på CV

CV-en bør helst ikke være lenger enn to sider. Velg derfor ut din mest relevante kompetanse som svarer på arbeidsgiverens behov. Presenter denne kortfattet – gjerne i stikkordsform.

Relevant erfaring

Presenter din relevante erfaring fra utdanning, arbeid og fagbrev. Oppgi informasjon omkring tidspunkt og varighet – i tillegg til en overordnet beskrivelse av utdanningsprogram eller arbeidsoppgaver. Vektlegg erfaring arbeidsgiver kan ha behov for i stillingen.

Rekkefølge på CV-en

Dine seneste erfaringer er de mest interessante for arbeidsgiveren. Sett derfor opp dine ferskeste erfaringer først i dokumentet, og følg videre en omvendt kronologisk rekkefølge.

Overskrift på CV-en

Benytt ditt eget navn som overskrift i CV-en. Du trenger ikke skrive CV eller Curriculum Vitae.

Bør man ha bilde på en CV?

Dersom du velger å ha med et bilde av deg selv; velg et portrettbilde hvor du fremstår profesjonell. Kle deg som om du skal på jobbintervju!

Personlig informasjon

Personlig informasjon føres helst opp øverst på CV-en. Den bør inkludere adresse, telefonnummer og e-postadresse. Før gjerne også opp din LinkedIn-profil her. Fødselsdato, kjønn, og sivil status er valgfritt om du vil føre opp.

Språk

Før gjerne opp hvilke språk du kan. Presiser gjerne om du har språket som morsmål, snakker det flytende, godt eller har grunnleggende kjennskap. Skill også mellom skriftlig og muntlig språkkompetanse.

IT-kunnskaper

Kun dersom arbeidsgiveren har behov for kompetanse innen et bestemt dataprogram eller -verktøy, bør du beskrive din relevante erfaring knyttet til dette.

Bør kurs og verv være med i CV-en?

Før gjerne opp din erfaring fra kurs eller frivillige verv. Pass likevel på å beskrive hvordan lærdommen herfra kan være relevante i stillingen du søker på.

Interesser

Det er helt valgfritt å inkludere dine interesser i en CV. Interessene dine kan si mye om din motivasjon og personlige egenskaper – som kan komme til nytte i stillingen.

Referanser i CV?

Referanser er personer som kan gi arbeidsgiver mer informasjon om hvordan du er. Enten kan du oppgi én eller flere slike referanser i CV-en – eller du kan skrive at referanser oppgis på forespørsel. Pass uansett på at referansene er informert på forhånd, og at de vet hva slags jobb du har søkt på.

Hull i CV-en

Du bør beskrive bakgrunnen for eventuelle hull i CV-en. Forsøk å vinkle slike perioder til noe positivt, ved å f.eks. beskrive hva du lærte i løpet av denne tiden.