Skrive søknad? Forstå hva arbeidsgiver trenger!

Dersom du skal skrive søknad, er din oppgave å avdekke hvordan du kan svare på arbeidsgivers behov. Arbeidsgivere har ofte behov for jobbsøkere som vil, kan – og passer til å gjøre jobben. Jo tydeligere du klarer å adressere arbeidsgiverens behov, jo sterkere stiller du gjerne i jobbsøkerprosessen. Her får du tipsene som kan hjelpe deg å avdekke hvilke behov arbeidsgiveren faktisk har. Grafikk: Avia

Se film om alt du trenger å vite om jobbsøking

Studer stillingsutlysningen 

Arbeidsgiverens behov står som regel tydelig beskrevet i stillingsutlysningen. Under overskrifter som «arbeidsoppgaver» og «kvalifikasjoner» finner du beskrivelser av hva du bør kunne for å være aktuell for stillingen. Ofte finner du også overskriften «personlige egenskaper». Her kan du danne deg et inntrykk av hva slags person de mener passer på arbeidsplassen. 

De fleste arbeidsgivere har også behov for at jobbsøkeren er motivert til å jobbe. Motivasjonen kan komme fra flere hold – men ofte motiveres vi av å jobbe med konkrete arbeidsoppgaver, konkrete fagfelt eller for en konkret arbeidsgiver. Derfor bør du nå tenke over hvorfor stillingsutlysningen gir deg lyst til å søke. Når du vet dette, kan du lettere argumentere for hvorfor du er en motivert jobbsøker.  

Vær en detektiv når du skal skrive søknad 

I den forbindelse kan det være lurt å lete etter ytterligere informasjon om arbeidsgiveren utover det som fremkommer i stillingsutlysningen. Kanskje kan du få tak i informasjon om interessante prosjekter ved å følge virksomheten i sosiale medier eller via LinkedIn? Kanskje står det noe spennende om arbeidsgiverens verdier eller framtidsplaner på bedriftens nettside? 

Dersom du ønsker en enda dypere forståelse for arbeidsgiverens behov, kan du ta kontakt med kontaktpersonen som står oppført i stillingsutlysningen. Ta helst kontakt kun dersom du lurer pånoe du ikke kan finne informasjon om andre steder. Forbered i så fall noen gode spørsmål, og vit helst hva du vil få ut av samtalen før du ringer. Gode spørsmål kan eksempelvis handle om hva arbeidsgiver vektlegger i ansettelsesprosessen, eller hvordan arbeidsoppgavene som hører til stillingen er fordelt. 

Bruk gjerne også tid på å oppdatere deg på relevante fagområder for bedriften du søker deg til. Da får du en fersk forståelse for hvilke muligheter og utfordringer som finnes i bransjen i dag. Denne innsikten kan gi deg grundigere forståelse for hva arbeidsgiveren vil ha behov for i tiden framover. 

Finn fellesnevnerne mellom ditt bidrag og arbeidsgivers behov 

Når du har avdekket hva arbeidsgiveren faktisk har behov for, kan du notere disse funnene i den samme tabellen du bruker når du blir bedre kjent med din egen kompetanse Her skriver du opp hva du kan bidra med i den ene kolonnen, og hva bedriften har behov for i den andre. 

Nå ser du raskt om det finnes noen klare fellesnevnere, og du får en god oversikt over hvordan du egentlig passer til stillingen. Tabellen gjør det også lettere for deg å vite hvilken kompetanse du bør fremheve i jobbsøknad eller på intervju for å kunne svare på arbeidsgiverens behov. 

Klikk her for flere tips til hvordan skrive søknad.