Slik setter du opp en god CV

Blogg slik setter du opp en god CV

En CV skal gi arbeidsgiveren en stikkordsmessig og omvendt kronologisk oversikt over din bakgrunn og kompetanse. De fleste arbeidsgivere leser en CV ganske raskt. Det er derfor viktig å ha en ryddig og godt utformet CV. En tommelfingerregel er at CV-en i løpet av 5 sekunder må vise hva du har gjort, og hvorfor dette er relevant for jobben du søker. En god CV er ryddig, kortfattet og samtidig utfyllende nok til at arbeidsgiver raskt får svar på hvilken kompetanse du kan tilby. Her deler vi noen tips til hvordan du kan sette opp og tilpasse din CV. Foto: Photo by Jess Bailey on Unsplash

Se film for CV-tips og alt annen innen jobbsøking

Oppsett

Det finnes mange eksempler på nettet med inspirasjon til hvordan en CV kan settes opp, også på våre nettsider. Det finnes ikke en fasit på hva som er «beste oppsett» for en CV. Den må være ryddig, lettlest og inneholde relevant informasjon knyttet til den stillingen du søker på. Du bør skive CV-en på samme språk som utlysningsteksten og du bør bruke en lettlest standardfont og skriftstørrelse 10-12. Fremhev overskrifter, hold deg til nøytrale farger og bruk riktig datoformat (mm.åå-mm.åå). I bruken av skrifttype, størrelse, fremhevinger, detaljnivå og datoformat, er det viktig at du er konsekvent gjennom hele dokumentet.

For deg som ikke behersker linjer og tabeller i Word, kan det være enklere å fylle ut en digital CV på en jobbsøkerplattform, for eksempel arbeidsplassen.no eller webcruiter.no. Her legger du inn all informasjon, og så «rydder» programmet det inn i en fin, oversiktlig digital CV for deg. Denne kan du deretter hente ut som en PDF hvis du trenger det.

Innhold i CV-en

En CV bør inneholde personalia, arbeidserfaring, utdanning, annen erfaring, kurs, sertifikater, språk, IT-ferdigheter og referanser. Hensikten med en CV er å vise hva som er din kompetanse. Det er viktig at du tenker nøye gjennom alt du har gjort, både i jobb, utdanning og fritid som kan være relevant for jobben du søker på. Har du lite jobberfaring, kan frivillig arbeid, praksisplass, reiser eller verv være steder du har tilegnet deg relevant erfaring og kompetanse. Skriver du en CV som synliggjør innholdet i utdanning og erfaring, signaliserer du at du er bevisst egen kompetanse og at du ser hvordan denne kan komme til nytte i jobben du søker på.

Maks 2 sider

En CV bør ikke være for lang. Hvordan kan du få med alt, uten at den blir for lang? Det krever at du tilpasser CV-en til den jobben du søker på ved å gi relevante erfaringer mest plass, mens erfaring som ikke er relevant for den aktuelle stillingen du søker mindre plass. Det er også viktig at det som står i CV-en er kortfattet og tydelig.

Bruk tekstfeltet!

Tekstfeltet gir rom for å utdype mer hvordan din utdanning er relevant for arbeidsgiver ved å nevne relevante fag, oppgaver og prosjekter. Denne informasjonen settes i prioritert rekkefølge med det som er meste relevant for stillingen du søker først. Bruk gjerne stikkord. Slik kan du hjelper din fremtidige arbeidsgiver til raskt å få oversikt over hva du kan bidra med.

Bilde på CV-en?

Bilde på CV-en er valgfritt. Om du skal ha bilde på CV-en, bruk et nøytralt bilde hvor du fremstår profesjonelt. Unngå strandbilder og bilder med flere personer. En tilgjort selfie eller et uskarpt bilde kan også ødelegge førsteinntrykket, det samme kan «feil» klær. Portrettbildet av deg bør ha hvit eller nøytral bakgrunn. Kle deg som om du skal på jobbintervju (klær som passer til kleskoden til firmaet eller bransjen) og ta bildet fra skuldrene og opp, i godt lys. Smil gjerne.