Slik skriver du en god CV

Hvordan skrive god CV og søknad

CV og søknad er viktige verktøy i ditt møte med arbeidsgiver. Hvilket førsteinntrykk du gir av deg selv kan være helt avgjørende for om du blir vurdert til en stilling, og det kan være små marginer som skiller. Det finnes ikke en fasit på hva som er «beste oppsett» for en CV. Vær likevel klar over at de fleste arbeidsgivere leser en CV ganske raskt. Derfor er det viktig at den må være ryddig, lettlest og inneholde relevant informasjon knyttet til den stillingen du søker på. Foto: Photo by ConvertKit on Unsplash

Se film for CV-tips og alt du trenger å vite om jobbsøking

Her får du våre tips for å skrive en god CV:

Tilpass din CV

En god CV kommuniserer hvordan din kompetanse er relevant for den stillingen du søker på. For hver stilling du søker, bør du derfor lage en skreddersydd CV som matcher stillingen. Still deg selv spørsmålene: Av det jeg har gjort, hva er mest relevant for akkurat denne jobben? Hva slags kompetanse er arbeidsgiver ute etter? Hva vil arbeidsgiver like ved min bakgrunn? Dette kan gi deg indikasjoner på hva du bør legge vekt på, og fremheve i din CV. Skriver du en CV som synliggjør innholdet i utdanning og erfaring, signaliserer du at du er bevisst egen kompetanse og at du ser hvordan denne kan komme til nytte i jobben du søker på.

Overskrift på din CV

Sett navnet ditt i store bokstaver som overskrift, ikke skriv CV eller Curriculum Vitae.

Bør man ha bilde på sin CV?

Om du velger å ha bildet på din CV er valgfritt. Om du skal ha bilde på CV-en, bruk et nøytralt bilde hvor du fremstår profesjonelt.

Personalia

Personalia skal stå øverst på CV-en og må inkludere adresse, telefonnummer og e-post. Andre ting du kan ta med her, er Twitter-navnet ditt og/eller URL til LinkedIn-profilen eller bloggen din (om du har det). Fødselsdato og kjønn er valgfritt. Sivilstatus og barn er ikke nødvendig å oppgi.

Sammendrag og nøkkelkvalifikasjoner

Bruk tid på å formulere et godt sammendrag/nøkkelkvalifikasjoner som viser at erfaringen din passer til akkurat den stillingen du søker. Hvis du søker en annen stilling senere, må du tilpasse sammendraget/nøkkelkvalifikasjonene mot den.

Arbeidserfaring og utdanning

Plasser det som er mest relevant i forhold til jobben du søker øverst. Dersom det er utdanning, begynn med den siste utdanningen. Vær tydelig når det gjelder grad. Ta gjerne med detaljer fra utdanningen din som kan være relevant i forhold til jobben du søker.

Under overskriften “Arbeidserfaring” starter du også med den siste jobben først. Beskriv hva slags arbeidsoppgaver, roller og funksjoner du har hatt, hva du har oppnådd av resultater og hva slags kompetanse du sitter igjen med fra den enkelte erfaring. Det du skriver av stikkord, bør ha overføringsverdi til jobben du søker på.

Hull i CV

Dersom du ikke har vært i jobb eller studier kontinuerlig, forklar hullene på en positiv måte. Det er langt bedre med en forklaring fra deg, enn antagelser fra den som leser CV-en din. Les mer om hull i CV-en her.

Lengden på CV

CV-en bør i utgangspunktet ikke være på mer enn 2 sider. Vurder alltid relevansen til punktene du har med i CV-en. Dersom noe åpenbart er irrelevant, ikke ta det med.

Språk

For hvert språk kan du presisere om det er morsmål, om du snakker det flytende, godt eller har grunnleggende kjennskap. Husk å skille mellom muntlig og skriftlig språkkompetanse.

IT-kunnskaper

De fleste arbeidsgivere forventer at arbeidssøkere har grunnleggende kunnskap om Microsoft Office-pakken, så du trenger som regel ikke å nevne dette. Dersom du har erfaring med andre systemer eller medier som er relevante for stillingen, bør du nevne disse.

Kurs og verv

Husk likevel at kurs og verv som ikke nødvendigvis er relevant for oppgavene du skal gjøre, kan fortelle arbeidsgiver noe om dine personlige egenskaper. 

Førerkort

Hvis du har førerkort, kan det være fint å ta det med, og nødvendig hvis stillingen krever førerkort.

Sertifisering og sertifikater

Har du en eller flere sertifiseringen tar du det med.

Interesser

Interesser er valgfritt, og du tar det med om du får plass. Fordelen med å ha med interesser, er at de kan underbygge motivasjon og personlige egenskaper som er relevant for stillingen. I tillegg kan de gjøre det lettere å huske deg og de kan fungere som en «icebreaker» på intervju.

Referanser

I de fleste rekrutteringsprosesser vil du bli bedt om å oppgi referanser under eller etter intervjuet. Det er valgfritt å oppgi referanser på CV-en. Du kan skrive at de oppgis på forespørsel, eller du kan oppgi 2 – 4 referanser. Husk å informere referansene dine på forhånd slik at de vet hva slags jobb du søker og at de kanskje blir kontaktet.


Vil du lære mer om CV- skriving? Meld deg på et av våre webinarer om jobbsøking. Vi har også et tilbud om tilbakemelding på din CV og søknad. Ønsker du veiledning rundt CV og søknad er du velkommen til gratis veiledning hos oss ved Karrieresenter Østfold.