Sommerferien er over – skole og arbeidsliv venter

blogg sommerferien er over tilbake til skole og jobb

Gjesteinnlegg av Elena Rosnes, Koordinator Kompetanseforum Østfold. Foto: Morten Brunslid

Den bekymringsfrie sommerferien tok slutt. Nå er du tilbake på skole eller jobb. Hva skal du bli når du blir stor? Er du på rett plass? Hva vil du jobbe med fremover? Har du nok kompetanse? Du kommer sikkert til å stille disse spørsmålene til deg selv eller få disse spørsmålene fra noen andre. Foto: Photo by Helena Lopes on Unsplash

Hvilken kompetanse er det behov for?

Fremtiden er her allerede og endringene i arbeidslivet gjør at nye jobber kommer og at gamle tradisjonelle jobber blir pensjonert hele tiden. Dette påvirker hvilken kompetanse dagens samfunn etterspør. I tillegg til gode basisferdigheter etterspørres mennesker som kan tenke nytt, skape, som klarer å fordype seg i og å løse komplekse problemer. Rett etter disse kommer nysgjerrighet, kreativitet, kritisk tenkning og evne til å arbeide med andre.

Fasiten

Vi har ingen fasit på hvordan fremtiden blir. Kompetanseforum Østfold jobber med å sikre at østfoldinger har kompetanse som samsvarer best mulig med det arbeidslivet i Østfold trenger. Derfor får vi av og til spørsmål om hvilken kunnskap og hvilke evner blir etterspurt i fremtiden. Her har du 4 tanker fra Kompetanseforum Østfold om fremtidens arbeidsliv:

  1. For å lykkes i fremtidens arbeidsliv blir teknologikompetanse viktig. I alle yrker blir samspill med maskinene helt nødvendig, og alle fag får sitt digitale preg.
  2. Vi må fokusere på det vi mennesker er gode på, slik som empati, omsorg, evne til etisk refleksjon og kritisk tenkning.
  3. Behovet for å sjekke pålitelighet av informasjon og vurdere fakta kritisk er større enn noen gang. Vi må lære oss å stille de riktige spørsmålene «hva og hvorfor», ikke bare svare på spørsmål.
  4. Det er viktig å finne noe du liker og aktivisere deg med det. Vær sosial og fremfor alt ikke stress.

Du får mange muligheter

Det er ikke lenger sånn at du velger en utdanning og blir i en jobb hele karrieren. Det er stor sannsynlighet for at du kommer til å bytte både jobb og yrke flere ganger og få flere utdanninger i løpet av ditt arbeidsliv. Synes du likevel det er vanskelig å velge utdanning eller finne ut av hva du vil jobbe med?

Bestill gratis karriereveiledning på www.karriereostfold.no.

Faktaboks Kompetanseforum Østfold
Kompetanseforum Østfold er et regionalt partnerskap og samarbeidsarena som jobber for at myndigheter på ulike forvaltningsnivåer, utdanningsaktører og nærings- og arbeidsliv kan koordineres best mulig for å sikre bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel etter kompetent arbeidskraft.

Les mer om Kompetanseforum Østfold her.