Sosial kommunikasjon – personlig – samtale – verdi

Faglitteratur innen karriereveiledning illustrasjonsbilde

Boka søker å gi økt forståelse for den nytteverdien som bruk av nye medier kan innebære. Facebook, blogger, Twitter og Youtube er en del av hverdagen til stadig flere av oss.

Bokas intensjon er å få fram hvordan mennesker og nye kommunikasjonskanaler kobles sammen på en måte som kan være gode både for oss selv, for arbeidsplassene våre og for demokratiet vårt. Der det personlige og samtaleorienterte i nye mediekanaler skaper en nytteverdi som er til gavn.

Navn: Sosial kommunikasjon – personlig – samtale – verdi

Utgivelse: 2013

Forfattere: Cecilie Staude, Svein Tore Marthinsen

Tema: #Faglitteratur #karriereveileder #karrierelæringforvoksne #forveiledere

Om boken:

De nye mediene gjør det enklere å dele opplevelser og innhold med hverandre. Kommunikasjonen er likeverdig og åpen. Makten deles. Relasjonene mellom mennesker blir mer personlig, basert på samtaler og gjensidig verdi. Kunnskap om kanalenes egenart og bruksområder gjør det lettere for deg og din virksomhet å anvende dem på en god måte. Nyttig bruk kan bidra til å utvikle oss selv, arbeidsplassene våre og demokratiet vårt.