Språkkrav for opptak til høyere utdanning, norsk og engelsk

Dokumentere språkkrav i norsk og engelsk

Blant veisøkere med innvandrerbakgrunn som får tilbud om veiledning på Karrieresenter Østfold er det mange som ønsker eller vurderer å ta høyere utdanning i Norge. De fleste av dem har behov for grundig informasjon om opptakskrav til universitet eller høyskole. Hvordan utdanningskravet dekkes finner de i GSU-listen. Der finner de også informasjon om er det krav om engelsktest eller ikke.

Vi har laget en oversikt over hvordan kravene til norsk og engelsk dokumenteres og dekkes for opptak til høyere utdanning i Norge.

Hvordan dekkes og dokumenteres språkkravet i norsk?

Kravet i norsk kan dekkes på mange ulike måter, avhengig av hvilken bakgrunn søkere har.

 • Norsk skriftlig og muntlig på VG3-nivå (393 timer) i norsk videregående skole, dokumenteres kompetansebevis.
 • Norskprøven fra Kompetanse Norge med minst B2 eller C1 på alle fire delprøver, dokumenteres med prøvebevis.
 • Eksamen fra trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved universitetene, dokumenteres med karakterutskrift fra høyskole eller universitet.
 • Fullført og bestått studium i høyere utdanning på minst 60 studiepoeng i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, dokumenteres med karakterutskrift fra høyskole eller universitet.
 • Test i norsk – høyere nivå, skriftlig og muntlig (Bergenstesten) med resultat «Bestått» på begge prøver, dokumenteres med testbevis for både skriftlig og muntlig test fra Norsk språktest (har du tatt den skriftlige testen før høsten 2009, må du ha minst 450 poeng, har du tatt den muntlige testen før høsten 2009, må du ha minst 500 poeng).

Her er det viktig å vite at de som mangler et år universitetsutdanning for å dekke utdanningskravet for å oppnå generell studiekompetanse, kan dekke kravet i norsk kun med norsk skriftlig og muntlig på Vg3 – nivå (393) timer i norsk videregående skole.

Hvordan dekkes og dokumenteres språkkravet i engelsk?

Kravet i engelsk kan også dekkes på ulike måter, avhengig av hvilken bakgrunn søkere har og hva kreves kan sjekkes på nettsiden til Nokut og GSU-listen( GSU-listen | Nokut) og der finner vi for hvert land spesifisering om det er krav til engelsk eller ikke.

 • Engelsk i norsk videregående skole (140 timer), skriftlig og muntlig, dokumenteres med kompetansebevis.
 • TOEFL (Test of English as a foreign language) med minst 60 poeng på TOEFL iBT/TOEFL iBT Home Edition eller minst 500 poeng på den papirbaserte testen som dokumenteres med Test Taker Score Report. Testen må kunne verifiseres.
 • IELTS (International English Language Testing Service) med 5,0 eller bedre. Testen må kunne verifiseres. Online test kommer i 2022.
 • Cambridge ESOL Examinations/ University of Cambridge eksamener:
 • First Certificate in English
 • Certificate in Advanced English
 • Certificate of Proficiency of English

For å dokumentere Cambridge English Exams må lastes opp testbeviset og gis Samordna opptak online tilgang til testbeviset.

 • Pearson PTE Academic med overall score på minst 51 på PTE Academic /PTE Academic Online. Testsenteret må få informasjon om hvem som skal ha tilgang til testresultatet.
 • The European Language Certificate – telc som dokumenteres med testbevis:
  • English B2
  • English B2-C1 University
  • Alle English certificates på C1-nivå

I tillegg har man dekket kravet til engelsk hvis man

 • har fullført eller påbegynt universitetsgrad i engelsk språk og litteratur, der engelsk har et omfang på minst 60 ECTS eller tilsvarende, dokumenteres med karakterutskrift eller vitnemål fra universitetet.
 • har fullført minst ett års utdanning på videregående skole eller ett års universitetsstudier i USA, Canada, Irland, Storbritannia, Australia eller New Zealand og undervisningsspråket har vært engelsk. Dokumenteres med karakterutskrift fra skolen eller universitetet.
 • har fullført en engelskspråklig mastergrad som dokumenteres med karakterutskrift og vitnemålet fra universitetet.

Det er ofte egne krav til engelsk for søkere på internasjonale masterprogram, blant annet høyere krav til TOEFL og IELTS (TOEFL 90 poeng på internettbasert test og IELTS-Academic test med karakteren 6,5 eller bedre). Har du behov for mer informasjon eller veiledning om dine utdanningsmuligheter og ønsker er du velkommen til oss ved Karrieresenter Østfold.