Tag Archives: veileder

Behov for kvalifisert tolk i veiledningen?

«Kvalifisert tolk skal brukes når hensynet til rettsikkerhet og likebehandling står sentralt, og når det er påkrevet at forvaltningsorganet benytter tolk for at [...]

Nytt, nyttig og inspirerende verktøy for etisk refleksjon

«Hva gjør deg redd på jobb?», «Stoler du på intuisjonen din? Hvorfor, eller hvorfor ikke?» eller «Hva gjør [...]