Er du voksen og har lyst på utdanning, men er usikker på om du har råd?

Er du voksen og har lyst på utdanning, men er usikker på om du har råd?

Økonomisk trygghet er viktig for voksne som ønsker å vende tilbake til skolebenken, løsningen er ofte å kunne kombinere utdanning og jobb – men det også er mulig å ta opp lån og få stipend via Lånekassen. 


Voksne ønsker å ta mer utdanning

I rapporten Voksnes utdannings- og yrkesvalg 2021 oppgir nesten halvparten av de voksne at de ønsker å ta mer utdanning. Økonomi er en av de viktigste kriteriene som oppgis for å ta mer utdanning.  Flere oppgir at de ønsker mer utdanning for å få høyere lønn, men også for å bedre sin tilgang til arbeid ved å ha relevant kompetanse. For mange voksne er det også viktig at de kan kombinere utdanning med jobb, at prisen ikke blir høy og at de har mulighet for støtte fra Lånekassen, Nav eller arbeidsgiver. Flere påpeker at det å ta utdanning koster for mye, og at nåværende inntekt blir redusert under deltakelse slik at det blir vanskelig å kunne gjennomføre ønsket utdanning. 

Økonomiske løsninger

Lånekassen har tradisjonelt vært best tilpasset den unge fulltidsstudenten. Ettersom stadig flere tar utdanning i voksen alder har Lånekassen de siste årene fått på plass nye ordninger som er mer tilpasset også den voksne gruppen. I korte trekk er ordningene for den voksne studenten som følger:  

  • Basislån og skolepenger, samt mulighet for foreldrestipend eller barnestipend  
  • Tilleggslån for voksne over 30 år 
  • Du kan søke om lån til du er 50 år uten at beløpet reduseres. Etter dette vil du få mindre, og er du over 65 år vil du ikke få noe. 
  • Aldersgrensen for når lånet skal være tilbakebetalt er 70 år 
  • Du kan søke støtte ved deltidutdannelse også under 50 % studiebelastning 
  • Antall år en kan søke om lån og stipend er økt til 16 år 

Kombiner jobb og utdanning

Ettersom mange som sagt ønsker å kombinere utdanning med jobb, tilbyr nå utdanningsinstitusjonene flere studier/utdanninger på deltid, samlingsbasert eller nettbasert. Du kan finne mer informasjon om dette på utdanning.no, samordna opptak og på utdanningsinstitusjonenes egne nettsider.  


Ønsker du veiledning om dine muligheter er du velkommen til oss ved Karrieresenter Østfold.