Tips til deg som vurderer utveksling i utlandet

Tips til deg som vurderer utveksling i utlandet

Et utvekslingsopphold som en del av studiene er en unik mulighet til å få mer ut av utdanningen din – både på det faglige, sosiale, kulturelle, karrieremessige og personlige plan. Det er ikke uten grunn at næringslivet søker slik kompetanse og at Kunnskapsdepartementet har satt seg et langsiktig mål om at halvparten av Norges studenter skal reise ut i løpet av studiet (Kunnskapsdepartementet, 2016).


5 gode grunner til å dra på utveksling, dersom du ikke er overbevist enda:

  1. Faglig utvikling. Du vil få mulighet til å ta fag som ikke tilbys i Norge og som kanskje er helt unike for vertslandet. Nye tilnærminger til faget, vil kunne forsterke din forståelse og gi deg en internasjonal fagbakgrunn.
  2. Få nye venner fra hele verden! Du vil møte medstudenter fra hele verden og kunne danne en helt ny vennekrets. Mange får venner for livet!
  3. Ny kultur og nytt språk. Bli kjent med en ny kultur og et nytt språk! Slik vil du bli mer kulturell bevisst og oppleve hvordan ulike kulturer påvirkere egne og andres perspektiver. Du vil også utvikle egne språkferdigheter, både engelsk og det lokale språket.
  4. Karrierefordeler. Internasjonal kompetanse blir stadig mer vektlagt hos arbeidsgivere. Et utvekslingsopphold bidrar til dette og vil kunne forsterke CVen din. Du vil i tillegg kunne bygge et internasjonalt nettverk gjennom alle du møter, som du vil kunne få bruk for senere. 
  5. Nå eller aldri! Utveksling er en helt enestående mulighet til å bo i utlandet over en periode. Du vil gjennomgå en stor personlig utvikling når du reiser på egenhånd og du vil være nødt til å ta både ansvar og initiativ! Du kan lese og utforske mer om fordeler på www.utdanningiverden.no .

5 tips til deg som planlegger utveksling i utlandet:

Dersom du allerede er overbevist og har bestemt deg for å dra på utveksling, så gjenstår det noen praktiske ting som må gjennomføres.

  1. Bestem deg for destinasjon. Først og fremst må du bestemme deg for hvor du skal og da er det flere ting som burde sjekkes. Finn ut hvilke utvekslingsavtaler universitet ditt har for linjen din. Når du vet om de ulike mulighetene, kan det være greit å sjekke ut hvilke fag som tilbys, tidligere erfaringer fra andre studenter og om det er en kultur eller et språk du er særlig nysgjerrig på å få kjennskap til. 
  2. Finn emner. Etter å ha bestemt deg for hvor du skal er det viktig å sette opp en fagplan. Sjekk om de tilbyr noen spennende fag som ikke kan tas hjemme, og som er relevante for deg. Noen studiesteder krever også at du sender inn en forhåndsgodkjenning av fagplan. 
  3. Søk! Sett deg godt inn i ditt eget universitets prosedyrer og søknadsfrister, da disse kan være forskjellige. Og søk i god tid!
  4. Kostnader og finansiering. Gjør deg kjent med hvilke kostnader som kommer i forbindelse med utvekslingsoppholdet ditt og hva du kan få hjelp til. Enkelte universiteter krever skolepenger eller semesteravgift. Dersom du reiser i Europa til et universitet med ERASMUS+ avtalte, har du rett på et svært gunstig stipend i tillegg til Lånekassen. Du kan også få tilgang til et språkstipend finansiert av lånekassen dersom du tar et forberedende språkkurs for å kunne ta deler av utdanningen.
  5. Sted å bo og reise. Start boligsøk tidlig og sett deg godt inn landets leiemarkeder. Vær forberedt på at ikke alt er som i Norge. Snakk med studenter som tidligere har vært der. Det er også mye informasjon og hjelp å hente hos ANSA, en organisasjon for norske studenter i utlandet.

Karrieresenter Østfold ønsker dere lykke til og god tur!