Syv grunner til å velge fagskole

Syv grunner til å velge fagskole

Har du vurdert faglig påfyll? Hvis du har fullført videregående skole, har du mulighet til å ta en fagskoleutdanning. Her er syv grunner til å vurdere fagskole.

 1. Kort og yrkesrettet. En fagskoleutdanning varer vanligvis fra et halvt til to år (fulltid) og er ment å lede direkte til jobb. Fagskoleutdanningene er utformet i nært samarbeid med arbeidslivet slik at de skal være mest mulig tilpasset arbeidslivets behov. Her kan du lese mer om fagskoler.
 2. Mange bygger på yrkesfaglige utdanningsprogram. Fagskoler kalles også høyere yrkesfaglig utdanning. De fleste fagskoleutdanninger bygger på fullført yrkesfaglig utdanningsprogram (yrkeskompetanse, fagbrev eller svennebrev). Noen fagskoleutdanninger kan du også ta hvis du har studieforberedende utdanningsprogram. Du kan også søke med bakgrunn i realkompetanse. Her finner du en oversikt over de ulike fagskoleutdanningene. Når du klikker deg inn på den enkelte utdanningen kan du lese mer om opptakskrav.
 3. Du kan ta mange utdanninger bare her i Østfold. Psykisk helsearbeid, maskinteknikk, HR- og lønnsmedarbeider, praktisk lederutdanning. Dette er bare noen av utdanningene du kan ta ved fagskoler i Østfold.
 4. Fagskoler finnes over hele landet. Trafikkflyger, dekksoffiser, spesialpedagogikk for barnehage, kulde- og varmepumpeteknikk, natur- og kulturbasert entreprenørskap. Frister noen av disse? De er eksempler på utdanninger du kan ta utenfor Østfold.
 5. Kan tas ved siden av jobb. Du kan ta mange fagskoleutdanninger ved siden av full jobb. Da må du gjerne bruke dobbelt så lang tid som hvis du utdanner deg på fulltid. Mange utdanninger er samlingsbasert. Det vil si at du dels jobber selvstendig, og dels møter fram på studiestedet til to eller flere korte samlinger i halvåret. En del fagskoleutdanninger er kun nettbaserte.
 6. Noen fagskoleutdanninger gir deg studiekompetanse. Hvis du har 120 studiepoeng (det vil si to års utdanning på fulltid) fra en offentlig godkjent fagskoleutdanning, kan du få generell studiekompetanse.
 7. En del fagskoler samarbeider med høgskoler og universiteter. Det gjør det mulig å bygge videre på enkelte fagskoleutdanninger til en bachelorgrad og eventuelt en mastergrad. Den enkelte fagskolen kan fortelle mer om dette.

Fakta:

Mange fagskoleutdanninger søker du via Samordna opptak med søknadsfrist 1. mars eller 20. april. Noen fagskoler har lokalt opptak, det vil si at du søker via den enkelte skolen.

Det finnes både offentlige og private fagskoler. Utdanningene kan inndeles i syv kategorier:

 • Humanistiske og estetiske fag (for eksempel kunstfag, foto, grafisk design)
 • Mediefag (for eksempel film- og TV-produksjon, kommunikasjon, markedsføring)
 • Økonomiske og administrative fag (for eksempel regnskap, økonomi, ledelse)
 • Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og servicefag – tek (for eksempel elkraft, bygg, skipsteknikk)
 • Samferdsel og servicefag (for eksempel lokomotivfører, nautikk)
 • Helse, sosial og idrettsfag (for eksempel kreftomsorg, psykisk helsearbeid)
 • Primærernæringsfag (for eksempel naturbruk, husdyrhold)

Les mer her om de ulike kategoriene

Her kan du lese en fersk rapport om fagskoler fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.