Tanke-Virus

Faglitteratur innen karriereveiledning illustrasjonsbilde

Boken Tanke-virus er relevant for alle som jobber med karriereveiledning. Den passer for deg som ønsker et innblikk i vanlige tankefeller de fleste av oss har, og hvordan man ved å ta enkle grep kan endre tankemønsteret i en mer positiv retning.

Navn: Tanke-Virus

Utgivelse: 2015

Forfatter: Hanne H. Brorson

Tema: #Faglitteratur #Karriereveileder #Tankefeller #Karrierelæring #Kognitivveiledning

Om boken:

Denne boken om tanke-virus tar for seg hvordan vi mennesker ofte har en tendens til å tenke negativ, og til å tolke signaler vi får fra andre i negativ retning. Denne boken tar for seg eksempler på hvordan man ved å gjøre små justeringer i måten man tenker på, kan gjøre hverdagen blir mer positiv.