Tegn på at du bør bytte jobb?

Tegn på at du bør bytte jobb?

Går du med en tanke om at du kanskje ikke er på rett sted i arbeidslivet? Er hver morgen et slit hvor kaffekoppen inntas med et eneste stort sukk på vei til jobb, mens sinnsstemningen bare går nedover. Er jobben din kjedelig, for travel, uinspirerende, utmattende eller for vanskelig? Å bli i en jobb du ikke trives i, kan gå ut over både helse og arbeidsinnsats. Samtidig kan det å handle på impuls føre deg fra vondt til verre. Foto: Photo by Magnet.me on Unsplash

Se film for tips til deg som vil, må eller bør bytte jobb

Når bør du vurdere å bytte jobb?

Tidspunktet kan nærme seg hvis du over tid kjenner ubehag knyttet til jobben din, og at den tapper deg for mer energi enn den gir. Hvis du i tillegg ikke lenger kjenner noe engasjement for bedriftens mål og det du skal gjøre, bør varsellampen begynne å lyse.

Har du lyst å ta et steg videre, kan det likevel være lurt å undersøke hvilke muligheter som finnes internt i bedriften, før du ser etter eksterne muligheter. Du kan for eksempel snakke med din leder om at du ønsker endringer og hva det innebærer. Ønsker ikke, eller kan ikke bedriften legge forholdene til rette for deg så kan neste skritt være å utforske hvilke andre muligheter du har.

Fordeler og ulemper

Selv om du vurderer å bytte jobb er det likevel flere temaer du bør reflektere over før du starter jobbsøkingsprosessen, blant annet:

  • Hva har du i dag, hva har du ikke og hva ønsker du å oppnå i ny jobb?
  • Hva er din motivasjon for å søke ny jobb, vil du til noe eller bort fra noe?
  • Hvilke muligheter finnes det innenfor ditt yrke eller kompetanseområde?
  • Hvor og hvordan er arbeidsmarkedet?
  • Hvordan påvirkes din familiesituasjon av et jobb-bytte?
  • Hva blir de økonomiske konsekvensene, lønn og pensjonsordninger, ved jobbskifte?
  • Er det behov for å ta utdanning eller videreutdanning for å få jobben du ønsker?

I ny jobb vil du møte nye utfordringer, nye kolleger, nye systemer og nye kulturer. Det vil i en periode være større arbeidsbelastning. For mange er dette ønsket og oppleves som positivt, energigivende og meningsfylt.

Opplyste og reflekterte valg

Når du står ovenfor et mulig jobbskifte er det viktig å utforske hva som er viktig for deg i arbeidslivet. Om du vil skifte jobb fordi du ikke trives i jobben du har i dag, er det ekstra viktig å finne ut hva grunnen til mistrivselen er.  Slik kan du unngå å søke deg jobber der du havner i samme situasjon

Gå systematisk til verks og ta utgangspunkt i deg selv og dine verdier. Det kan også være lurt å ta en runde med menneskene som er viktig for deg, og lytte til det de tenker. Men husk at det til syvende og sist er du som må ta konsekvensene av valget og stå for det.

Usikker på veien videre?

Bruk oss på Karrieresenter Østfold til å veilede deg videre i å finne ut hvilken vei som passer best for deg. Vi tilbyr gratis veiledning i våre lokaler, på Skype eller over telefon.

Bestill gratis karriereveiledning enkelt her.

Lykke til!