Tester du kan få på jobbintervju

Tester du kan få på jobbintervjuet

I jobbintervjuer kan flere typer tester og case-oppgaver benyttes for å vurdere kandidatens ferdigheter, kunnskap og egnethet for stillingen. Her er en beskrivelse av noen vanlige tester og caser, inkludert hva de innebærer, hvorfor de brukes, og hvordan de gjennomføres.

Evnetester

Hva: Tester kognitive evner som logisk resonnement, mønstergjenkjennelse, og problemløsning.

Hvorfor: Brukes for å vurdere kandidatens potensial til å lære nye ting og deres analytiske evner. Dette er særlig nyttig i stillinger hvor kognitive evner er kritiske for jobben.

Hvordan: Kandidatene gjennomfører oppgaver som måler deres evne til å identifisere mønstre, løse problemer og resonnere logisk. Resultatene brukes ofte til å sile ut kandidater i tidlige stadier av rekrutteringsprosessen​.

Ferdighetstester

Hva: Måler spesifikke ferdigheter som tallforståelse, språkferdigheter, eller praktiske oppgaver relevant for jobben.

Hvorfor: Gir innsikt i hvor godt kandidaten mestrer konkrete ferdigheter som er nødvendige for stillingen.

Hvordan: Kan inkludere oppgaver som å skrive, sortere e-post, eller utføre regneoppgaver. Disse testene kan man trene seg opp til, og de brukes ofte etter et førstegangsintervju​.

Personlighetstester

Hva: Evaluering av kandidatens personlighetstrekk og atferdsmønstre.

Hvorfor: Hjelper til å vurdere hvor godt kandidaten passer inn i bedriftskulturen og til de spesifikke jobbkravene.

Hvordan: Kandidaten svarer på en rekke spørsmål som gir innsikt i deres sosiale trygghet, tilbøyelighet til å ta initiativ, og andre personlighetstrekk. Disse testene gjennomføres vanligvis etter at kandidaten har vært på intervju og nærmer seg en finalerunde.​

Case-oppgaver

Hva: Case-oppgaver er konkrete problemer eller scenarier som kandidaten må løse eller håndtere.

Hvorfor: De brukes for å evaluere kandidatens praktiske ferdigheter, problemløsningsevne, og hvordan de anvender sin kunnskap i reelle situasjoner. Dette kan være særlig nyttig for stillinger som krever spesifikke ferdigheter eller lederkompetanse.

Hvordan: Kandidaten får presentert en situasjon relatert til jobben og må utarbeide en løsning eller handlingsplan. Dette kan være alt fra strategiske planer for markedsføring til tekniske løsninger på et ingeniørproblem. Resultatene vurderes for å forstå kandidatens tenke- og arbeidsmåte i praksis​.

Sertifiserte tester

Ved å søke på nettet vil du finne flere eksempler på de forskjellige testene og mulighet for å prøve ut tester. 

Det Norske Veritas GL (DNV) har en sertifiseringsordning som tilbys testleverandører i Norge. Formålet med ordninger er at DNV som upartisk sertifiseringsorgan kan verifisere at et gitt arbeidspsykologisk testverktøy møter spesifiserte krav, som kan regnes som allment akseptert av det norske fagmiljøet. Her finner du oversikt over hvilke tester som er sertifiserte av DNV.

 

Ønsker du veiledning rundt intervjuet og jobbsøkerprosessen så kan du få gratis veiledning hos oss på Karrieresenter Østfold.

Lykke til med jobbintervjuet!