Til den andres beste – en bok om veiledningens etikk

Faglitteratur innen karriereveiledning illustrasjonsbilde

Etikk er et viktig og grunnleggende tema for alle som jobber med veiledning og i møte med mennesker. Boken tar for seg etiske utfordringer som primært er knyttet til relasjonen mellom veileder og den som blir veiledet. Tilnærmingen til temaet er praktisk og basert på reelle situasjoner. Det at forfatterne av boken har ulik faglig bakgrunn bidrar også til at flere kan kjenne seg igjen hvordan temaet etikk blir utfordret i relasjonene som oppstår i veiledningsrommet.  

Navn: Til den andres beste – en bok om veiledningens etikk

Utgivelse: 2008, siste utgave 2020

Forfattere: Solveig Botnen Eide, Hans Herlof Grelland, Aslaug Kristiansen, Hans Inge Sævareid og Dag G. Aasland.

Tema: #Faglitteratur #karriereveileder #karrierelæringforvoksne #forveiledere

Om boken:

Denne boken om veiledningsetikk tar utgangspunkt i at veiledning i seg selv er et etisk prosjekt, der veilederens oppgave er å gjøre det gode og det rette for den andres skyld. Med utgangspunkt i etikkfilosofen Emmanuel Levinas’ beskrivelse av Den andres ansikt som etikkens begynnelse, drøftes temaer som den gode veiledning, veiledningssamtalens særpreg, menneskearbeid og ekspertarbeid, veiledningens grenseproblematikk, lytting og identitet, følelsenes rolle i veiledning, frihet og identitet og veiledningen mellom individ og system. Veiledning er et samspill mellom to personer som møtes med hvert sitt utgangspunkt og boken har derfor stort fokus på at veileder har et bevisst etisk grunnlag i rollen som støttespiller og veiviser.