Tips for å ta gode valg av yrke og utdanning

Tips for å ta gode valg av yrke og utdanning

Gjennom livet opplever vi mange ulike overganger og valgsituasjoner. Du har nok allerede erfart at valg må tas mange ganger, og at overganger stadig skjer. Å ta valg og håndtere endringer er en helt vesentlig del av vår karriereutvikling, og som det er viktig at vi mestrer. 

Noen valg tar du uten å tenke deg særlig om, mens andre valg kan føles overveldende å måtte forholde seg til. Dette kan dreie seg om valg knyttet til store spørsmål i livet, som valg av utdanning eller yrke.  

Mange opplever at det er vanskelig å ta valg. Kanskje leter du etter et riktig svar eller informasjon om hva som er lurt å gjøre? Kanskje kjenner du ikke deg selv, dine muligheter eller dine valgstrategier godt nok?  

Ofte er det lettere å velge dersom du har god valgkompetanse. Når du skal gjøre valg tenker vi derfor at det kan være god hjelp i å støtte seg til en valgprosessmodell.  

Valgprosessmodellen vi jobber etter består av fem sirkulære trinn: 

  1. Skaffe innsikt En valgprosess starter med å formulere valget du står overfor, og å skaffe deg mer innsikt om deg selv og din situasjon. 
  1. Hvordan gjør du valg? Dette trinnet handler om å bli kjent med ulike valgstrategier, og bli bevisst hvordan du tidligere har tatt valg og hva som er din foretrukne valgstrategi. Valgstrategier er prinsipper og fremgangsmåter for å gjøre valg. 
  1. Finne informasjon Når du skal gjøre et valg, må du innhente informasjon om dine alternativer. Informasjonen må være riktig, og utforskes grundig. Vær sikker på at det du tror er sant, faktisk stemmer, slik at du ikke baserer ditt valg på antagelser og uriktig informasjon. 
  1. Sammenligne og vurdere Dette trinnet i valgprosessen handler om å sammenligne og vurdere alternativene du står overfor. 
  1. Ta en beslutning På et tidspunkt må du ta en beslutning. Ofte er det vanskelig å velge fordi et valg også innebærer å velge bort noe. Et valg kan altså også ofte være et fravalg. Mange synes det er så vanskelig å ta et valg at de lar være å gjøre en beslutning. Å ikke ta en beslutning er likevel også et valg.  

Vi ved Karrieresenter Østfold har lang erfaring med veiledning av mennesker som står overfor valg. Vi tilbyr også både webinar og nettkurs for deg som er i en valgprosess, enten det gjelder utdanning eller jobb. Her vil du få mer kunnskap om valgprosessmodellen, og også verktøy som vi håper kan hjelpe deg til å ta informerte, reflekterte og bevisste utdannings- eller yrkesvalg. 

Håper vi ser deg, og velkommen til Karrieresenter Østfold.