Tips til hvordan skrive god søknad i digitale rekrutteringsportaler

Tips til hvordan skrive god søknad i digitale rekrutteringsportaler

De siste årene ser vi at flere og flere arbeidsgivere, både private og offentlige, små og store, uavhengig av bransje, bruker elektroniske rekrutteringsportaler. Det er et digitalt rekrutteringsverktøy som optimaliserer ansettelsesprosessen for ledere, HR-avdelinger og profesjonelle rekrutterere og benyttes helt fra utlysning til ansettelse. Hele prosessen oppleves mer oversiktlig og effektiv, både av jobbsøkere og arbeidsgivere. Foto: Photo by LinkedIn Sales Solutions on Unsplash

Se film om alt du trenger å vite om jobbsøking

Hvordan skrive en god jobbsøknad og CV i digitale portaler?

Jobbsøkere med gode ferdigheter til å skrive vanlige CV og jobbsøknader opplever flere fordeler med jobbsøking via elektroniske rekrutteringsportaler. Det er oversiktlig, strukturert og enklere å bruke, men det krever kjennskap til hvordan de fungerer.

Arbeidsgivere investerer store summer i digitale rekrutteringsverktøy fordi det hjelper dem til å finne frem lettere riktige kandidater med relevante kompetanse. Det er derfor viktig at du hjelper dem til å raskt oppdage den relevante kompetansen din.

Forarbeid til utfyllingen av den elektroniske søkesiden kan være helt likt det du gjør før du skriver papirjobbsøknader: grundig analyse av utlysningsteksten og arbeidsgivers behov og kartlegging av din kompetanse som kan være relevante for arbeidsgiveren.

Tips til hvordan registrere en god CV og søknad

Det er viktig, spesielt hvis du ikke har erfaring med jobbsøking på elektroniske nettportaler, at du setter av god tid. For de fleste som skal gjøre det første gangen kan utfyllingen være tidskrevende. Etter hvert når du får mer erfaring og får registrert og lagret din egen profil og CV, blir det betydelig enklere og mindre tidskrevende neste gang.

CV er for arbeidsgivere en sentral kilde for å få informasjon om deg og din kompetanse, og for deg er det det beste førsteinntrykket du kan gi til dem. Derfor er det viktig å fylle ut alle feltene i CV-en.

Det kan være lurt å bruke en del av de samme ordene som i utlysningsteksten når du registrerer informasjon om deg og din kompetanse i profil- og CV-feltene. Det kan bidra til at leseren allerede ved første øyekast anser din kompetanse relevant for stillingen.

I fritekstfeltene kan du skrive litt mer detaljert om dine erfaringer, resultater, om hva du har lært eller om annen relevant kompetanse slik at arbeidsgiveren tydelig kan se alt du har å bidra med.

Det er ikke sikkert at du får nok plass i søknadsfeltet til det du vanligvis skriver i «papirsøknader». Derfor er det viktig å tilpasse søknad til stillingen du søker på. Svar på det de spør etter i utlysningen og skriv kortfattet om annen relevant informasjon som: din motivasjon, relevante kvalifikasjoner, erfaringer og personlige egenskaper.

Alle dokumenter skal være ferdigskannet og klare til å bli lastet opp: vitnemål, attester, sertifikater, kursbevis osv.

Sjekk CV og søknadsteksten for eventuelle skrivefeil selv, og hvis du har mulighet, er det fordel å be noen se over og komme med eventuelle innspill.

Eksempler på ulike rekrutteringsportaler

I Norge brukes mange forskjellige digitale rekrutteringsportaler og her er noen av de mest brukte og kjente : WebCruiter, JobbNorge, Visma EasyCruiter, HR manager, Varbi rekrutteringssystem. På deres nettsider finner dere mer informasjon. Ønsker du å lære mer om hvordan skrives en god jobbsøknad og CV meld deg på gratis webinar om jobbsøking eller bestill gratis individuell veiledning på Karrieresenter Østfold.