Trives du ikke på jobb?

Trives du ikke på jobb?

Hva kan du gjøre dersom du ikke trives på jobb? Og hva kan det være lurt å vurdere/reflektere over? Å ikke trives på jobb, kan i lengden få konsekvenser for både helse og din innsats på arbeidsplassen. Hva kan du selv gjøre med situasjonen? Foto: Photo by Mel Elías on Unsplash.

Når bør du bytte jobb?

Går du med en tanke om at du kanskje ikke er på rett sted i arbeidslivet? Er det tungt å komme seg opp og dra til jobben hver morgen? Er jobben din kjedelig, for travel, uinspirerende, utmattende, for vanskelig eller har du en leder du ikke kommer overens med? Tidspunktet kan nærme seg hvis du over tid kjenner ubehag knyttet til jobben din, og at den tapper deg for mer energi enn den gir. Hvis du i tillegg ikke lenger kjenner noe engasjement for bedriftens mål, og det du skal gjøre, har varsellampen begynt å lyse.

Se film om alt du trenger å vite om jobbsøking

Snakk med nåværende arbeidsgiver

Har du lyst å ta et steg videre, kan det likevel være lurt å undersøke hvilke muligheter som finnes internt i bedriften, før du ser etter eksterne muligheter. Du kan for eksempel snakke med din leder om at du ønsker endringer og hva det innebærer. Ønsker ikke, eller kan ikke bedriften legge forholdene til rette for deg så kan neste skritt være å utforske hvilke andre muligheter du har.

Fordeler og ulemper med å bytte jobb

Selv om du vurderer å bytte jobb er det likevel flere temaer du bør reflektere over før du starter jobbsøkingsprosessen, blant annet:

  • Hva har du i dag, hva har du ikke og hva ønsker du å oppnå i ny jobb?
  • Hva er din motivasjon for å søke ny jobb, vil du til noe eller bort fra noe?
  • Hvilke muligheter finnes det innenfor ditt yrke eller kompetanseområde?
  • Hvor og hvordan er arbeidsmarkedet?
  • Hvordan påvirkes din familiesituasjon av et jobb-bytte?
  • Hva blir de økonomiske konsekvensene, lønn og pensjonsordninger, ved jobbskifte?
  • Er det behov for å ta utdanning eller videreutdanning for å få jobben du ønsker?

I ny jobb vil du møte nye utfordringer, nye kolleger, nye systemer og nye kulturer. Det vil i en periode være større arbeidsbelastning. For mange er dette ønsket og oppleves som positivt, energigivende og meningsfylt.

Ta opplyste og reflekterte valg

Vi er forskjellige. Noen hopper rett ut i det med hodet først, andre behøver litt mer informasjon og tid. Andre kan velge å bytte karrierevei til andre bransjer og føle at man starter helt på nytt. Det er sjeldent tilfelle fordi man tar med seg overførbar kompetanse til ny jobb.

Vi bruker store deler av vår tid på arbeidsplassen og når du står ovenfor et mulig jobbskifte er det viktig å utforske hva som er viktig for deg i jobben. Om du vil skifte jobb fordi du ikke trives i jobben du har i dag, er det ekstra viktig å finne ut hva grunnen til mistrivselen er. Slik kan du unngå å søke deg jobber der du havner i samme situasjon.

Gå systematisk til verks og ta utgangspunkt i deg selv og dine verdier. Det kan også være lurt å ta en runde med menneskene som er viktig for deg, og lytte til det de tenker. Men husk at det til syvende og sist er du som må ta konsekvensene av valget og stå for det.

Usikker på veien videre?

Bruk oss på Karrieresenter Østfold til å veilede deg videre i å finne ut hvilken vei som passer best for deg. Bestill gratis karriereveiledning enkelt her.

Lykke til!