Ung voksen og utenfor

Faglitteratur innen karriereveiledning illustrasjonsbilde

Forfatterne har skrevet boka for å gi et grunnlag for forståelse av det spesielle med livsfasen som ung voksen, den fasen der man har ett ben i ungdomstida, drømmer, forventninger og håp for framtida og ett ben i de voksnens verden. Forfatterne håper også at boka kan bidra til et bedre kunnskapsgrunnlag for politikkutforming og tiltak rettet mot unge voksne i årene som kommer.

Navn: Ung voksen og utenfor

Utgivelse: 2013

Forfattere: Torild Hammer og Christer Hyggen

Tema: #Faglitteratur #karriereveileder #ungvoksenogutenfor#forveiledere

Om boken:

Perioden som ung voksen preges av store sosiale overganger. Det handler om å flyte hjemmefra og etablere seg i egen bolig, ferdigstille utdanning, etablere seg i arbeidsmarkedet, inngå i kjærlighetsrelasjoner og stifte egen familie. Alle disse overgangene kan framstå som utfordringer for den enkelte.

Ung voksen og utenfor handler om disse utfordringene. Forfatterne presenterer ny kunnskap og forskning om ungdom som står i fare for å havne utenfor samfunnet og bli marginalisert. Forskningsbidragene viser også at det å havne utenfor kan få store konsekvenser for den enkeltes livskvalitet og mulighet til selvrealisering, og at marginalisering har store personlig og samfunnsmessige konsekvenser og kostnader.