Usikker på om du skal bytte jobb?

Usikker på om du skal bytte jobb?

Mange tenker på å bytte jobb, men det blir ofte med tanken. Å skifte karriere er for mange forbundet med stor usikkerhet. Dagens arbeidsmarked er preget av raske endringer og teknologiske nyvinninger, og er mye som tyder på at vi kommer til å skifte karriere oftere fremover. Mange av oss vil måtte finne nye jobber som ser veldig annerledes ut enn de vi har i dag. Foto: Photo by Alonso Reyes on Unsplash

Søke jobb? Her er alt du trenger å vite om jobbsøking

Bytte jobb?

Noen karriereskifter skjer etter eget ønske, mens andre skjer fordi helsen tilsier det, yrker forsvinner, manuelt arbeid blir automatisert eller markedet rett og slett ikke lenger har behov for den type arbeid, produkt eller tjenester. Enten karriereskiftet er frivillig eller ei, er det flere grep du kan ta som øker sjansene for at det ender bra.

Hva skal til for at et karriereskifte blir vellykket?

  • Bruk tid. Tenkt deg nøye om og utforsk grundig på hva som finnes av muligheter for deg.
  • Snakk med en karriereveileder. Sammen med en karriereveileder kan du bli mer bevisst din motivasjon og dine verdier, og du kan kartlegge kompetansen din og se hvilken overføringsverdi den til andre fagfelt. Dette vil kunne gjøre det enklere for deg å se hvilken retning du skal gå, hvilke utdanningsmuligheter du har, samt identifisere konkrete muligheter i arbeidsmarkedet. Du kan få gratis karriereveiledning på ditt lokale karrieresenter. Bor du i Østfold bestilles veiledning enkelt på www.karriereostfold.no
  • Ha god dialog med din nåværende arbeidsgiver. Dette gjør prosessen ryddig, og kan gi deg større økonomisk trygghet i karriereskiftet. Arbeidsgiver er mest sannsynlig også opptatt av at du skal ha en jobb som er riktig for deg – i eller utenfor virksomheten.
  • I arbeidet med å finne ut hva som skal være din neste karriere – bruk nettverket ditt. Kanskje du kjenner noen som jobber innenfor en bransje du finner interessant? Få mer informasjon slik at du ikke hopper inn i noe basert på antakelser. Still vedkommende spørsmål og finn ut om denne bransjen/jobben virkelig er noe for deg: Er jobben slik du hadde forestilt deg? Hvilke krav stilles det til kompetanse? Hva vektlegges ved ansettelse? Hva er lurt å gjøre for å få en fot innenfor?

Utfordrende å skifte karriere

Det kan være utfordrende å skifte karriere. Dersom du har identifisert deg sterkt med jobben din, kan det å skifte karriere føles litt som å skifte identitet. Å vokse inn i en ny identitet kan ta tid. Har du hatt samme jobb over lengre periode er du kanskje god på det du gjør. I en ny jobb, i en ny bransje må du regne med at du ikke lenger kjenner deg like faglig trygg. I tillegg betyr et jobbskifte at du mister gode kollegaer, og dermed deler av nettverket ditt.

Men, ikke la dette holde deg igjen fra å gå den karriereveien som er riktig for deg! En ny jobb bringer med seg nye bekjentskaper, ny kultur, ny kunnskap, ny motivasjon og nye ferdigheter. Ikke minst – følelsen av å være på rett plass! Å bruke ressursene dine på best mulig måte, jobbe med noe som motiverer deg, i tråd med dine verdier. Det er verdt all usikkerheten underveis og vel så det?

Lykke til med karriereskiftet!