Utdanning

Det å ta en utdannelse gjør at man står sterkere i møte med arbeidslivet, da det blir færre stillinger for ufaglærte arbeidstakere. Sysselsettingsgraden er høyere for de med fullført videregående yrkeskompetanse og høyere utdanning fra høyskole og universitet.  

En viktig del av det å ta karrierevalg, er å orientere seg om hva som finnes av muligheter. Å bruke internett aktivt er et godt hjelpemiddel til å få oversikt over mulige utdanninger. Se lenker til aktuelle nettsider under de ulike punktene nedenfor. 

I Norge finnes det flere høyskoler og universitet. På utdanning.no  og samordna opptak finner du god oversikt og informasjon om høyere utdanning. For mer detaljerte opplysninger om studier og studiesteder, anbefaler vi at du går inn på utdanningsinstitusjonenes egne hjemmesider.   

Les mer:

regjeringen.no – oversikt over høyere utdanningsinstitusjoner og informasjon om høyere utdanning  

nokut.no – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga

studentum.no

studievalg.no

 

Østfold Fylkeskommune har ansvar for opplæring og eksamen på videregående nivå. Gå inn på Østfold fylkeskommunes sider for mer informasjon.  

Les mer på:

udir.no

utdanning.no 

vilbli.no – inneholder nyttig informasjon om videregående opplæring. Har bl.a. ryddig oversikt over ulike utdanningsprogram i Østfold.

 Opplæringskontorene i Østfold – OK-Øst er et samarbeidsorgan bestående av flere opplæringskontor i Østfold. Opplæringskontorene er et bindeledd mellom skole, næringsliv og offentlige skolemyndigheter. Kontorene eies av medlemsbedriftene innen de ulike bransjene. Lærekontraktene tegnes med opplæringskontoret og lærlingene har sin læretid i en eller flere av medlemsbedriftene.

En fagskoleutdanning er en kort og yrkesrettet utdanning som bygger på videregående opplæring.  

Les mer:

https://fagskolene.no/  

https://utdanning.no/tema/utdanning/fagskole  

https://www.nokut.no/ 

En folkehøyskole er en eksamensfri skole der elevene bor i internat på skolen, og utgjør et alternativ og supplement til det formelle utdanningssystemet. 

Les mer:

https://www.folkehogskole.no/ 

https://utdanning.no/tema/utdanning/folkehogskole 

Du kan ta hele eller deler av studier i utlandet. For å være sikker på at dine studier i utlandet kan godkjennes her i Norge, oppfordrer vi deg til å undersøke studietilbudet grundig før du drar.  

Les mer:

http://www.ansa.no/  

http://www.studereiutlandet.no/  

https://www.utdanningiverden.no/  

https://www.nokut.no/  

De fleste innvandrere som kommer til Norge, kommer med medbrakt kompetanse i form av utdanning eller yrkeserfaring.

Det er viktig å sjekke om utdanningen er godkjent her i Norge. Det er utdanningen og hva godkjenningen skal brukes til, som bestemmer hvilken godkjenning du trenger og hvor du skal sende søknaden om godkjenning.

Les mer på nokut.no

Studenttorget – er en studentportal, jobber for å gjøre studietiden enda bedre for Norges 200.000 studenter ved å utvikle nyttige tjenester, fremforhandle gode studentrabatter og utvikle det beste av redaksjonelt innhold.

studentum.no – her kan du søke etter studier og lese om yrker du er nysgjerrig på.

Velgriktig.no – gir deg informasjon om utdanninger og yrker i teknologi og realfag.

Kompetanse Norge – Nasjonalt senter for læring i arbeidsliv.

Kursguiden – Gir en oversikt over kurs som tilbys over hele landet.

Det er i hovedsak lånekassen som tilbyr studiefinansiering av utdanninger i Norge og utlandet. 

Det er også mulighet for å søke støtte fra ulike legater.  

Les mer:

http://www.legatsiden.no/index.htm  

http://www.legathandboken.no/  

MOOC er fleksible nettkurs på høyskolenivå der flere av kursene er tilgjengelig for alle (noen krever studiekompetanse) og der de fleste er gratis å følge. Man kan velge om man vil ta eksamen å få studiepoeng eller bare få et deltakerbevis.  

Les mer:

https://www.mooc.no/ 

http://mooc.org/  

https://utdanning.no/tema/nyttig_informasjon/mooc