Utdanning

Det å ta en utdannelse gjør at man står sterkere i møte med arbeidslivet, da det blir færre stillinger for ufaglærte arbeidstakere. Sysselsettingsgraden er høyere for de med fullført videregående yrkeskompetanse og høyere utdanning fra høyskole og universitet.  

En viktig del av det å ta karrierevalg, er å orientere seg om hva som finnes av muligheter. Å bruke internett aktivt er et godt hjelpemiddel til å få oversikt over mulige utdanninger. Se lenker til aktuelle nettsider under de ulike punktene nedenfor. 

I Norge finnes det flere høyskoler og universitet. På utdanning.no  og samordna opptak finner du god oversikt og informasjon om høyere utdanning. For mer detaljerte opplysninger om studier og studiesteder, anbefaler vi at du går inn på utdanningsinstitusjonenes egne hjemmesider.   

Les mer:

regjeringen.no – oversikt over høyere utdanningsinstitusjoner og informasjon om høyere utdanning  

nokut.no – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga

studentum.no

studievalg.no

 

Østfold Fylkeskommune har ansvar for opplæring og eksamen på videregående nivå. Gå inn på Østfold fylkeskommunes sider for mer informasjon.  

Les mer på:

udir.no

utdanning.no

 

En fagskoleutdanning er en kort og yrkesrettet utdanning som bygger på videregående opplæring.  

Les mer:

https://fagskolene.no/  

https://utdanning.no/tema/utdanning/fagskole  

https://www.nokut.no/ 

En folkehøyskole er en eksamensfri skole der elevene bor i internat på skolen, og utgjør et alternativ og supplement til det formelle utdanningssystemet. 

Les mer:

https://www.folkehogskole.no/ 

https://utdanning.no/tema/utdanning/folkehogskole 

Du kan ta hele eller deler av studier i utlandet. For å være sikker på at dine studier i utlandet kan godkjennes her i Norge, oppfordrer vi deg til å undersøke studietilbudet grundig før du drar.  

Les mer:

http://www.ansa.no/  

http://www.studereiutlandet.no/  

https://www.utdanningiverden.no/  

https://www.nokut.no/  

De fleste innvandrere som kommer til Norge, kommer med medbrakt kompetanse i form av utdanning eller yrkeserfaring.

Det er viktig å sjekke om utdanningen er godkjent her i Norge. Det er utdanningen og hva godkjenningen skal brukes til, som bestemmer hvilken godkjenning du trenger og hvor du skal sende søknaden om godkjenning.

Les mer på nokut.no

Over hele landet arrangeres flere typer kurs som kan hjelpe deg til å nå dine mål. Kursguiden gir en oversikt over noe av det som tilbys.  

Det er i hovedsak lånekassen som tilbyr studiefinansiering av utdanninger i Norge og utlandet. 

Det er også mulighet for å søke støtte fra ulike legater.  

Les mer:

http://www.legatsiden.no/index.htm  

http://www.legathandboken.no/  

Folkehøgskolene – en oversikt over 78 folkehøgskoler og studietilbudet som omfatter ca 300 fag.

Høgskolen i Østfold – Høgskolen i Østfold er en del av Oslofjordalliansen – et samarbeid mellom Høgskolen i Buskerud, Høgskolen i Vestfold og Universtietet for miljø og biovitenskap. HIOF har over 60 studier, 4.400 studenter og 500 ansatte og har to studiesteder i Østfold, i Fredrikstad og Halden..

jobkompasset.dk – Få oversikt over jobbmarkedet på en litt morsom måte. Dansk side, men de fleste jobbene finnes i Norge også.

Lånekassen – Statens lånekasse for utdanning med nyttig informasjon om lån og stipender i forbindelse med utdanning i Norge og utlandet.

NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, er et faglig uavhengig organ under Kunnskapsdepartementet. En av NOKUTs oppgaver er å godkjenne høyere utdanning tatt i utlandet og informere om andre godkjennings- og autorisasjonsordninger for utenlandsk utdanning.

Opplæringskontorene i Østfold – OK-Øst er et samarbeidsorgan bestående av flere opplæringskontor i Østfold. Opplæringskontorene er et bindeledd mellom skole, næringsliv og offentlige skolemyndigheter. Kontorene eies av medlemsbedriftene innen de ulike bransjene. Lærekontraktene tegnes med opplæringskontoret og lærlingene har sin læretid i en eller flere av medlemsbedriftene.

Samordna opptak – Her søker du på opptak til grunnstudier ved 48 unviersitet og høgskoler i Norge. Du finner blant annet oppdatert søkerinformasjon, frister og oversikt over alle studier og læresteder du kan søke via SO.

Studenttorget – er en studentportal, jobber for å gjøre studietiden enda bedre for Norges 200.000 studenter ved å utvikle nyttige tjenester, fremforhandle gode studentrabatter og utvikle det beste av redaksjonelt innhold.

studentum.no – her kan du søke etter studier og lese om yrker du er nysgjerrig på.

utdanning.no – åpen søkeside etter en mengde yrker. Grundig portal som samler nettbasert informasjon, ressurser og tjenester knyttet til utdanning. Siden er etablert av Kunnskapsdepartementet.

Velgriktig.no – gir deg informasjon om utdanninger og yrker i teknologi og realfag.

Vigo – siden for deg som skal søke videregående opplæring i skole eller bedrift, fagskoleutdanning eller voksenopplæring/realkompetansevurdering.

vilbli.no – inneholder nyttig informasjon om videregående opplæring. Har bl.a. ryddig oversikt over ulike utdanningsprogram i Østfold.

Kompetanse Norge – Nasjonalt senter for læring i arbeidsliv

Informasjonsmateriell om fagskolene

MOOC er fleksible nettkurs på høyskolenivå der flere av kursene er tilgjengelig for alle (noen krever studiekompetanse) og der de fleste er gratis å følge. Man kan velge om man vil ta eksamen å få studiepoeng eller bare få et deltakerbevis.  

Les mer:

https://www.mooc.no/ 

http://mooc.org/  

https://utdanning.no/tema/nyttig_informasjon/mooc