Utdanningsmuligheter i Norge – for voksne innvandrere

Utdanningsmuligheter i Norge – for voksne innvandrere

Vurderer du å ta utdanning i Norge? Jobber som veileder eller lærer for utenlandske veisøkere eller elever? I dette innlegget får du en oversikt over utdanningsmuligheter i Norge for voksne innvandrere. Mange veisøkere med innvandrerbakgrunn har utfordringer med å få seg jobb. Det kan være flere årsaker til hvorfor innvandrere har vanskeligere for å komme i arbeid enn resten av befolkningen: Svake norskkunnskaper, diskriminering, manglende arbeidserfaring, problemer med godkjenning av medbrakt utdanning og kompetanse fra eget hjemland, og ingen eller lav utdanning. Utdanning kan derfor være en god investering for en god fremtid i Norge. Foto. Photo by Jeswin Thomas on Unsplash

Voksenopplæring – grunnskoleopplæring

Alle voksne innvandrere med lovlig opphold i landet som ikke har norsk grunnskole eller tilsvarende fra andre land, har rett til grunnskole for voksne. Hver kommune har ansvar for grunnskoleopplæring for voksne, så henvend dere til kommunen hvis dere er usikre på om dere har rett eller lurer på hvordan opplæringen er organisert, og hvordan den gjennomføres og tilrettelegges. Rett til grunnskoleopplæring for voksne er regulert i Opplæringsloven § 4A-1 og mer presisert i Rundskriv Udir 3-2012.

Voksenopplæring – videregående opplæring

I Norge har alle voksne som er 25 år eller eldre, eller fyller 25 år samme kalenderår, og som har fullført grunnskole eller lignende, men ikke videregående skole, rett til videregående opplæring for voksne. Det samme gjelder for de som har fullført videregående skole i et annet land, men som ikke får det godkjent som generell studiekompetanse eller yrkeskompetanse i Norge. Rett til videregående opplæring for voksne er regulert i Opplæringsloven § 4A-3. Har du noen spørsmål eller lurer på om du har voksenrett, kontakt din fylkeskommune. Du må uansett søke via fylkeskommunen for å få voksenrett og dette gjør du på www.vigo.no.

Høyere utdanning

Alle med utenlandsk utdanning som ønsker å ta høyere utdanning i Norge, må søke opptak til studier på høyskole eller universitet. Det gjelder også de som ønsker å fullføre et påbegynt studium fra utlandet eller de som ønsker å bygge på en eksisterende grad.

De som ønsker å søke høyere utdanning i Norge, må ha følgende:

  1. Generell studiekompetanse. Søkere med utenlandsk utdanning må ha en utdanning som gir dem generell studiekompetanse i Norge. Hva slags utdanning som dekker kravet, finnes i GSU-listen med oversikt fra over 200 land .
  • Dokumenterte tilstrekkelige kunnskaper i norsk og engelsk. Søkere kan finne alt om språkkrav og hvordan det kan dokumenteres her.
  • Riktig dokumentasjon, både på originalspråk og oversatt på norsk, engelsk eller et annet skandinavisk språk. Mer informasjon om opptakskrav til høyere utdanning finner du på Samordna opptak.

De som har utenlandsk høyere utdanning og ønsker å få vurdert om utdanningen deres kan innpasses i en norsk grad av høyere utdanning, må gjøre følgende: De må først søke opptak til det studieprogrammet de ønsker, og etter at de har fått studieplass kan de be det aktuelle studiestedet om en vurdering av hva de kan innpasse i den norske graden.

Det er også mange som har en utenlandsk bachelor grad og ønsker å søke seg inn på et mastergradstudium i Norge. De kan søke, men de må oppfylle de konkrete opptakskravene. Søknad om opptak til masterstudier sendes direkte til lærestedet, det kaller vi lokalt opptak. Det er viktig å ta kontakt med aktuelle skoler og universiteter tidlig for å få fullstendig informasjon om søknadsfrister, opptakskrav, og ulike program som tilbys ved studiestedet. I Norge finnes både norske og internasjonale masterprogrammer. De har forskjellige språkkrav, norske masterprogram har både norsk- og engelskkrav, mens internasjonale studier har kun krav om engelsk.

Har du flere spørsmål knyttet til dette? Ikke nøl med å ta kontakt med oss.

Lykke til med studier og/eller veiledning!