Utdanningsvalg – identitet og danning

Faglitteratur innen karriereveiledning illustrasjonsbilde

Boka henvender seg til lærere og rådgivere som vil bidra til at skolens tilbud om karrierelæring settes i et helhetsperspektiv. Ikke minst er boka skrevet for dem som vil kvalifisere seg for denne viktige oppgaven.

Navn: Utdanningsvalg – identitet og danning

Utgivelse: 2016

Forfattere: Lars Gunnar Lingås, Unni Høsøien (red.)

Tema: #Faglitteratur #karriereveileder #utdanningsvalgidentitetogdanning #forveiledere

Om boken:

De skal finne seg selv og forme sin identitet ut fra verdier og interesser. De skal gjøre livsvalg like mye som utdannings- og yrkesvalg. De skal evne å se seg selv som sosialt og kulturelt aktive samfunnsborgere. Og de skal finne muligheter i et mangfoldig samfunn i stadig endring. Skolens danningsmål er derfor helt sentrale i dette faget.

Boka inneholder 14 fagfellevurderte artikler som er tuftet på kunnskap og forskning innen karriereveieldning, pedagogikk, psykologi og helsefag.