Veier til fagbrev for voksne

Veier til fagbrev for voksne

Hvilke veier finnes til fagbrev for voksne? Norge trenger flere fagarbeidere. SSB anslår at vi i Norge vil mangle inntil 90.000 fagarbeidere i 2035. Dette gjelder for flere viktige yrker som vi er avhengig av for at samfunnet skal gå rundt. De største behovene er innen helsesektoren og bygg- og anleggsbransjen. Under presenterer vi fire mulige veier til fag- eller svennebrev. Foto: Photo by Anton Dmitriev on Unsplash

1. Fagbrev på jobb

Fagbrev på jobb er en ordning for voksne uten formell kompetanse innen det aktuelle fagfeltet, som er i et arbeidsforhold og ønsker fagbrev. På grunnlag av allsidig praksis, realkompetansevurdering og opplæring kombinert med veiledet praksis er det en mulighet for å få fag- eller svennebrev. 

Fagbrev på jobb er for deg som har mer enn ett år med relevant praksis og mindre enn fire år med relevant praksis. For personer med mer enn 5 års praksis vil det være praksiskandidatordningen som er den raskeste veien til fagbrev. 

Det er bedriften som søker fylkeskommunen på vegne av den ansatte om å bli med i ordningen. Hvis du ønsker å bli kandidat for fagbrev på jobb må du først snakke med arbeidsgiveren din.  

For ytterligere informasjon om ordningen, se nettsiden til Viken fylkeskommune

2. Fag- eller svennebrev som praksiskandidat

Dersom du har lang og allsidig yrkespraksis innen ett lærefag, kan du melde deg opp til fag- eller svenneprøve som praksiskandidat, uten at du har hatt opplæring på skole eller læretid i bedrift. 

Praksiskandidatordningen er en dokumentasjonsordning. Det betyr at du må dokumentere praksisen din. I de aller fleste fagene må du skaffe deg 8 700 timers praksis. Dette tilsvarer 5 år eller 60 måneder i 100 % stilling. I noen få fag, for eksempel elektriker- og rørleggerfaget, må du skaffe deg 9715 timers praksis. For at praksisen din skal bli godkjent må den være i samsvar med lærerplanen i faget, og du må dokumentere den med attester fra arbeidsgiver.  

Praksiskandidater må ikke ta fellesfag fra videregående skole, men må opp til en skriftlig eksamen i yrkesteori for det aktuelle lærefaget. Denne eksamen må være bestått før du kan melde deg opp til fag-/svenneprøven. Eksamen avholdes to ganger pr år og du er selv ansvarlig for å melde deg opp.  

Les mer om Fagbrev som praksiskandidat.

3. Full opplæring i bedrift

Dette er en vei til fag- eller svennebrev for deg som vil eller må ta hele opplæringstiden i bedrift, og ikke på skole. Det kan for eksempel være deg som 

  • har tatt studieforberedende og vil bli fagarbeider 
  • har et fag- eller svennebrev fra før, og ønsker et til  
  • av andre grunner har mistet retten til videregående opplæring og dermed ikke blir prioritert til skoleplass 

Det er viktig å være klar over at selv om du ikke har rett til videregående opplæring, kan du likevel få skoleplass dersom det er ledige plasser. Du må selv finne en bedrift som vil ta ansvar for opplæringen din, og som kan godkjennes som lærebedrift. Det er ingen aldersgrense for ordningen. Les mer om ordningen for opplæring i bedrift.

4. Voksenopplæring

Er du 25 år eller eldre, har fullført grunnskole eller tilsvarende, men ikke fullført videregående opplæring? Eller har du fullført videregående skole i utlandet som ikke gir godkjent studie- eller yrkeskompetanse? Da kan du søke om gratis videregående opplæring for voksne. Du kan søke om yrkeskompetanse eller studiekompetanse. Yrkeskompetanse kan være fag- eller svennebrev. Generell studiekompetanse kvalifiserer deg til å søke høgskole eller universitet.

Voksen med rett til opplæring?

For å ha rett til videregående opplæring må du 

  • Ha fullført grunnskolen, men ikke videregående opplæring 
  • Være minimum 25 år 
  • Ha lovlig opphold i Norge 

Har du ikke rett til opplæring kan du likevel søke, og du kan få opptak hvis det er ledige plasser på den opplæringen du har søkt på. 

Opplæringen

Videregående opplæring for voksne skal være fleksibel og tilpasset den enkeltes behov med hensyn til omfang, tid og sted. Opplæringen er ofte komprimert i forhold til den ordinære opplæringen for ungdom. Den kan også avkortes på bakgrunn av dokumentert realkompetanse.  

Her kan du se mer om voksenopplæring i Viken og hvilke tilbud som er tilgjengelige. 

Viktig regelendring for søkere fra andre land enn Norge, fra 1. august 2017

Før dette hadde ikke personer med fullført videregående fra andre land rett til videregående opplæring i Norge, selv om utdanningen fra hjemlandet ikke ble godkjent som yrkes- eller studiekompetanse i Norge. Fra denne datoen gjelder ikke denne begrensningen lenger. Dette betyr også at søkere som tidligere ikke har fått rett til videregående opplæring på grunn av en fullført, men ikke godkjent, videregående opplæring i et annet land, etter ny søknad vil kunne få rett til en slik opplæring. 

Ønsker du mer informasjon

Du finner mer informasjon om voksenopplæring på hjemmesiden til Viken fylkeskommune.  

Klikk her for mer informasjon om mulige veier til fagbrev.

Ønsker du å snakke med en karriereveileder om dine muligheter for å ta fag- eller svennebrev, jobb eller utdanning, gå inn på vår hjemmeside og bestill gratis karriereveiledning.