Velferdsstaten møter verden – Arbeidsplasser i endring

Faglitteratur innen karriereveiledning illustrasjonsbilde

Boka handler om hvordan globaliseringen kommer til syne i dagens norske helse -og omsorgssektor, gjennom økt migrasjon og flere ansatte med innvandrerbakgrunn. Med utgangspunkt i studier gjort på helse – og omsorgsarbeidsplasser, drøftes temaer som: globalisering, migrasjon og offentlig styring, individuell og felles kompetanse, diskriminering og rasisme. Med eksempler, spørsmål og forslag til videre lesning. Boka er beregnet på studenter i administrasjon om ledelse i helse og omsorgssektoren og deg som f.eks. jobber med veiledning eller ledelse og ønsker en større forståelse for fagfeltet.

Navn: Velferdsstaten møter verden – Arbeidsplasser i endring

Utgivelse: 2007

Forfattere: Marie Louise Seeberg

Tema: #Faglitteratur #karriereveileder #karrierelæringforvoksne #forveiledere #arbeidsliv #flerkulturell #kommunikasjon

Om boken:

Den norske velferdsstaten møter verden på flere måter. Globaliseringen merkes i den norske helse- og omsorgssektoren gjennom økt migrasjon, ved at en økende andel av de ansatte har innvandrerbakgrunn. Samtidig skjer det en rekke endringer i måten offentlig sektor organiseres på. Det offentlige skal moderniseres, effektiviseres og styres på nye måter. Reformene blir kalt ny offentlig styring. Vi får en fremvekst av flerkulturelle arbeidsplasser og nye krav til kompetanse, effektiv drift, økonomiforvaltning og lederskap. I denne boka reiser forfatteren både spennende og vanskelige spørsmål knyttet til denne utviklingen.