Velkommen til karriereveiledning – vårt etiske løfte

Denne illustrasjonen viser hva slags etisk standard du har i vente og er en oppsummering av de etiske retningslinjene vi følger.

Skal du snakke med en karriereveileder for første gang? Er du usikker på hva du kan forvente? For å tydeliggjøre vårt ansvar, har vi et etisk løfte som vi følger. Dette løftet er tilpasset deg som veisøker, slik at du kan føle deg trygg på hva vi står for. En viktig del av karriereveiledningens profesjonsetikk er å informere deg om hva du kan forvente av veilederen. Hos oss vil du bli møtt med åpenhet, respekt og profesjonalitet.

Åpenhet: Du vil få informasjon om hva du kan forvente av karriereveiledningen. Dette betyr at du kan ha realistiske forventninger til både prosessen og veilederen du møter. Vi er nøytrale og har taushetsplikt.

Respekt: Veilederen skal møte deg med respekt og anerkjenne dine erfaringer, bakgrunn og ønsker. Dette inkluderer å lytte aktivt og å vise interesse for det du forteller. Tillit er viktig for en god veiledning. Du velger selv hva du vil fortelle og veilederen vil ta utgangspunkt i din historie og hva du ønsker innspill på.

Profesjonalitet: Det etiske løftet forplikter oss til å opprettholde høy kvalitet og profesjonalitet i vårt arbeid. Dette innebærer å kjenne til relevante arbeidsmarkedsforhold, utdanningsmuligheter og andre ressurser som kan være til nytte for deg. Vårt fokus er å bidra til at du selv kan finne den informasjonen du trenger.

Om du ønsker en veiledningssamtale som kan bidra til å gjøre deg bevisst på din kompetanse og hvilke muligheter du har, kan du bestille veiledning her.